Up

28th Meijin, 3rd Preliminary
Cho Sonjin Takemiya Masaki Takemiya Masaki Takemiya Masaki
B+R
2002-11-07
Takemiya Masaki
Awaji Shuzo Awaji Shuzo
Tono Hiroaki
Kudo Norio Kudo Norio Kudo Norio Kudo Norio
Hane Yasumasa
Yuki Satoshi
Komatsu Hideki Komatsu Hideki
Kobayashi Satoru
Hikosaka Naoto Nakano Yasuhiro Mizokami Tomochika Mizokami Tomochika
B+2.5
2002-11-07
Nakano Yasuhiro
Kurahashi Masayuki Mizokami Tomochika
Mizokami Tomochika
Morita Michihiro Morita Michihiro Morita Michihiro Morita Michihiro
Honda Kunihisa
Akiyama Jiro
Tahara Yasufumi Imamura Yoshiaki
Imamura Yoshiaki
Kato Masao Kato Masao Ishida Akira Cho U
B+R
2002-10-17
Hiroe Hiroyuki
Ishida Akira Ishida Akira
Goto Shungo
Sakai Hideyuki So Yokoku
W+4.5
2002-08-08
Michael Redmond
B+
2002-08-29
Cho U
So Yokoku
Michael Redmond
Cho U Cho U
Yamashiro Hiroshi