Up

2nd Prime Minister's Cup (from 2nd round)
Mukai Kazuo Mukai Kazuo Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo Okubo Yukio
B+R
1958-10-12
Miwa Yoshiro
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
Kano Yoshinori
Shioiri Itsuzo Kada Katsuji Kada Katsuji
Kada Katsuji
Takahashi Shigeyuki Hasegawa Akira
Hasegawa Akira
Okubo Yukio Okubo Yukio Okubo Yukio Okubo Yukio
Ohira Shuzo
Murashima Yoshinori Murashima Yoshinori
Suzuki Goro
Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji Hoshino Toshi
Suzuki Masaharu
Nakamura Yutaro Hoshino Toshi
Hoshino Toshi