Up

2nd Prime Minister's Cup
Mukai Kazuo Mukai Kazuo Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo Okubo Yukio
B+R
1958-10-12
Shinohara Masami Miwa Yoshiro
Miwa Yoshiro
Fukuda Masayoshi Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
Kajiwara Takeo
Fukuhara Yoshitora Kano Yoshinori
Kano Yoshinori
Matsumoto Tokuji Shioiri Itsuzo Kada Katsuji Kada Katsuji
Shioiri Itsuzo
Kada Katsuji Kada Katsuji
Kodama Kunio
Takahashi Shigeyuki Takahashi Shigeyuki Hasegawa Akira
Tanaka Minaichi
Yamazaki Masuo Hasegawa Akira
Hasegawa Akira
Kageyama Toshiro Okubo Yukio Okubo Yukio Okubo Yukio Okubo Yukio
Okubo Yukio
Ohira Shuzo Ohira Shuzo
Nakaoka Jiro
Murashima Yoshinori Murashima Yoshinori Murashima Yoshinori
Kuwahara Munehisa
Suzuki Goro Suzuki Goro
Seo Hisashi
Kaji Kazutame Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji Hoshino Toshi
Sakakibara Shoji
Nakagawa Shinji Suzuki Masaharu
Suzuki Masaharu
Fujisawa Shuko Nakamura Yutaro
B+0.5
1958-01-09
Hoshino Toshi
Nakamura Yutaro
Hoshino Toshi