Up Prev Next

20th Prime Minister's Cup
Yamazaki Masuo Yamazaki Masuo
B+1.5
1976-01-21
Awaji Shuzo
B+R
1976-03-17
Cho Chikun
B+R
1976-07-15
Kobayashi Koichi
W+2.5
1976-09-09
Kobayashi Koichi
W+R
1976-09-30
B+R
1976-10-14
Fukui Susumu Fukui Susumu
W+5.5
1975-11-12
Kobayashi Reiko
Hisajima Kunio Hisajima Kunio
B+R
1975-11-19
Awaji Shuzo
B+R
1976-01-21
Sato Kaoru
Awaji Shuzo Awaji Shuzo
W+2.5
1975-11-19
Asano Hideaki
Sakai Takeshi Sakai Takeshi
B+R
1975-12-11
Sakai Takeshi
B+5.5
1976-02-12
Cho Chikun
W+1.5
1976-06-17
Kaji Kazutame
Shirae Haruhiko Shirae Haruhiko
W+R
1976-01-07
Yokoyama Koichi
Kamimura Kunio Kamimura Kunio
B+9.5
1976-01-08
Cho Chikun
B+R
1976-04-01
Matsumoto Tokuji
Cho Chikun Cho Chikun
B+R
1976-02-22
Kanashima Tadashi
Ito Tomoe Sugiuchi Kazuko
B+R
1976-02-12
Tozawa Akinobu
B+R
1976-04-01
Kobayashi Koichi
W+3.5
1976-08-26
Sugiuchi Kazuko Sugiuchi Kazuko
W+R
1976-01-15
Naganuma Makoto
Tozawa Akinobu Tozawa Akinobu
W+R
1975-12-11
Tozawa Akinobu
W+R
1976-01-22
Kuroda Yukio
Sato Masaharu Sato Masaharu
B+R
1975-11-12
Suzuki Masaharu
Haruyama Isamu Haruyama Isamu
W+3.5
1975-11-13
Kobayashi Koichi
W+4.5
1976-02-05
Kobayashi Koichi
B+R
1976-03-09
Tanimiya Teiji
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
B+R
1975-11-13
Ezura Yuichi
Inoue Kunio Inoue Kunio
B+12.5
1975-11-12
Inoue Kunio
B+R
1976-01-21
Izumitani Masanori
Kageyama Toshiro
Kojima Takaho Nagahara Yoshiaki
W+0.5
1976-03-04
Miyazawa Goro
W+R
1976-05-05
Nakamura Hidehito
B+2.5
1976-07-07
Ishida Akira
W+8.5
1976-09-09
Nagahara Yoshiaki Nagahara Yoshiaki
W+R
1975-11-19
Kosugi Masaru
Miyazawa Goro Miyazawa Goro
W+2.5
1975-11-20
Miyazawa Goro
B+R
1976-03-03
Miwa Yoshiro
Ando Takeo Ando Takeo
W+2.5
1976-01-14
Kodama Kunio
Noguchi Hitoshi Noguchi Hitoshi
W+R
1975-11-12
Noguchi Hitoshi
W+0.5
1976-02-26
Nakamura Hidehito
B+13.5
1976-03-17
Tanaka Minaichi
Fukui Masaaki Fukui Masaaki
W+R
1976-01-15
Kuwahara Munehisa
Nakamura Hidehito Nakamura Hidehito
W+R
1975-11-12
Nakamura Hidehito
W+R
1976-02-19
Takamizawa Tadao
Nakagawa Shinji
Kitamura Hiroshi Ishida Akira
W+3.5
1976-03-11
Ishida Akira
B+R
1976-03-25
Ishida Akira
W+12.5
1976-07-15
Ishida Akira Ishida Akira
W+2.5
1975-12-11
Koyama Shizuo
Ishii Mamoru Ishii Mamoru
W+R
1975-11-20
Suzuki Goro
W+1.5
1976-01-29
Nakaoka Jiro
Suzuki Goro Suzuki Goro
B+7.5
1975-12-11
Miyazaki Hiroshi
Kurosawa Tadanao Kurosawa Tadanao
W+R
1975-11-20
Takagi Shoichi
W+R
1976-02-05
Kanno Kiyonori
W+4.5
1976-02-26
Kosugi Kiyoshi
Takagi Shoichi Takagi Shoichi
W+R
1976-01-15
Kawamoto Noboru
Kanno Kiyonori Kanno Kiyonori
B+R
1975-11-19
Kanno Kiyonori
Honma Akio
Takeda Hakuai