Up Prev Next

22nd Prime Minister's Cup
Ezura Yuichi Tanimiya Teiji
B+R
1978-01-26
Kosugi Masaru
B+R
1978-03-30
Inoue Kunio
W+R
1978-05-03
Nakamura Hidehito
B+R
1978-08-03
Nakamura Hidehito
W+4.5
1978-09-06
B+R
1978-09-20
Tanimiya Teiji Tanimiya Teiji
W+R
1977-10-27
Sugiuchi Kazuko
Ito Tomoe Ito Tomoe
B+R
1977-11-10
Kosugi Masaru
W+7.5
1978-02-01
Kuwahara Munehisa
Kosugi Masaru Kosugi Masaru
B+R
1977-12-21
Kamimura Kunio
Koyama Shizuo Koyama Shizuo
W+R
1977-11-30
Asano Hideaki
B+R
1978-02-01
Inoue Kunio
W+R
1978-03-15
Konishi Taizo
Asano Hideaki Asano Hideaki
B+4.5
1977-12-21
Yokoyama Koichi
Inoue Kunio Inoue Kunio
W+0.5
1977-12-14
Inoue Kunio
B+R
1978-02-08
Honma Akio
Noguchi Hitoshi
Nakagawa Shinji Nakagawa Shinji
B+6.5
1978-01-19
Nakamura Hidehito
B+R
1978-05-18
Nakamura Hidehito
W+R
1978-06-01
Suzuki Goro Suzuki Goro
W+R
1977-10-27
Oka Nobumitsu
Fukui Susumu Fukui Susumu
W+R
1977-12-15
Nakamura Hidehito
B+R
1978-01-11
Yamazaki Masuo
Nakamura Hidehito Nakamura Hidehito
W+R
1977-12-07
Suzuki Masaharu
Ishii Mamoru Ishii Mamoru
B+R
1977-12-08
Ishii Mamoru Awaji Shuzo
W+2.5
1978-02-16
Nagahara Yoshiaki
Kosugi Kiyoshi Kosugi Kiyoshi
W+3.5
1977-12-07
Kodama Kunio
Takamizawa Tadao Takamizawa Tadao
W+R
1977-11-16
Awaji Shuzo
W+R
1978-01-12
Hisajima Kunio
Awaji Shuzo
Sato Kaoru Sato Kaoru
W+2.5
1978-01-19
Kanno Kiyonori
B+R
1978-03-15
Kanashima Tadashi
B+4.5
1978-05-10
Kanashima Tadashi
B+3.5
1978-08-03
Kawamoto Noboru Kawamoto Noboru
B+R
1977-11-03
Kitamura Hiroshi
Kageyama Toshiro Kageyama Toshiro
W+3.5
1977-12-08
Kanno Kiyonori
B+R
1978-01-19
Izumitani Masanori
Kanno Kiyonori Kanno Kiyonori
W+R
1977-11-30
Naganuma Makoto
Nakaoka Jiro Nakaoka Jiro
B+R
1977-11-24
Kanashima Tadashi
B+R
1978-01-26
Kanashima Tadashi
W+R
1978-03-29
Ono Yutaka
Kanashima Tadashi Kanashima Tadashi
W+R
1977-12-07
Sekine Naohisa
Kamimura Haruo Kamimura Haruo
W+R
1977-11-02
Kamimura Haruo
B+R
1978-03-02
Honda Sachiko
Sakai Takeshi Sakai Takeshi
W+R
1977-12-22
Ishida Akira
Fukui Masaaki Sato Masaharu
B+R
1978-01-26
Haruyama Isamu
B+R
1978-06-15
Haruyama Isamu
B+R
1978-07-20
Sato Masaharu Sato Masaharu
W+R
1977-12-22
Miwa Yoshiro
Miyazawa Goro Miyazawa Goro
W+R
1977-11-02
Haruyama Isamu
B+R
1978-01-19
Taniguchi Toshinori
Haruyama Isamu Haruyama Isamu
B+R
1977-10-27
Tanaka Minaichi
Tokimoto Hajime Tokimoto Hajime
B+R
1977-10-26
Tokimoto Hajime
W+5.5
1978-02-02
Tokimoto Hajime
B+R
1978-06-08
Shirae Haruhiko
Takagi Shoichi Takagi Shoichi
B+R
1977-11-17
Kuroda Yukio
Kawai Tetsuyuki Kawai Tetsuyuki
B+R
1977-11-03
Kaji Kazutame
B+R
1978-02-02
Matsumoto Tokuji
Kaji Kazutame