Up Next

1st NEC Tournament
Cho Chikun Yamabe Toshiro
B+R
1981-10-31
Takemiya Masaki
B+R
1982-02-13
Takemiya Masaki
B+R
1982-03-06
Sakata Eio Yamabe Toshiro
W+9.5
1981-05-30
Yamabe Toshiro
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
B+R
1981-04-25
Takemiya Masaki
B+7.5
1981-09-12
Hane Yasumasa
Ishida Yoshio Yamashiro Hiroshi
W+R
1981-06-20
Yamashiro Hiroshi
Fujisawa Shuko Kato Masao
W+R
1981-11-28
Otake Hideo
B+R
1982-01-23
Kato Masao Kato Masao
B+R
1981-08-22
Kojima Takaho
Kobayashi Koichi Rin Kaiho
W+8.5
1981-07-18
Otake Hideo
B+11.5
1981-12-19
Rin Kaiho
Otake Hideo