Up Prev Next

3rd NEC Tournament
Cho Chikun Cho Chikun
W+R
1983-11-19
Cho Chikun
B+R
1984-01-21
Cho Chikun
W+8.5
1984-03-03
Otake Hideo Otake Hideo
B+R
1983-06-11
Iwata Tatsuaki
Ishida Yoshio Ishii Kunio
B+1.5
1983-07-09
Ishii Kunio
W+2.5
1983-10-22
Ishii Kunio
Kato Masao Kato Masao
B+4.5
1983-05-21
Takemiya Masaki
Fujisawa Shuko Kataoka Satoshi
B+R
1983-12-17
Sakata Eio
B+R
1984-02-11
Kataoka Satoshi Kataoka Satoshi
B+2.5
1983-08-13
Kobayashi Koichi
Hane Yasumasa Rin Kaiho
W+R
1983-04-09
Sakata Eio
B+R
1983-09-18
Rin Kaiho
Sakata Eio