Up Prev Next

14th NEC Tournament
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
W+8.5
1994-11-26
Kobayashi Koichi
B+R
1995-01-28
Kobayashi Koichi
W+R
1995-03-04
Yoda Norimoto Yoda Norimoto
Rin Kaiho
Fujisawa Shuko Otake Hideo
W+5.5
1994-07-09
Otake Hideo
W+3.5
1994-09-10
Otake Hideo
Yamashiro Hiroshi Ryu Shikun
Ryu Shikun
Cho Chikun Cho Chikun
B+R
1994-10-08
Cho Chikun
W+8.5
1995-02-28
Awaji Shuzo Awaji Shuzo
Takemiya Masaki
Kataoka Satoshi Kato Masao Kato Masao
B+R
1994-10-29
Kato Masao
Komatsu Hideki