Up Prev Next

17th NEC Tournament
Yoda Norimoto Yoda Norimoto
B+2.5
1997-11-08
Yoda Norimoto
B+0.5
1998-01-31
Yoda Norimoto
W+4.5
1998-03-07
Cho Sonjin Cho Sonjin
B+0.5
1997-07-26
O Rissei
Kato Masao Kato Masao
W+1.5
1997-09-06
Ryu Shikun Ryu Shikun
B+R
1997-08-23
Kataoka Satoshi
Cho Chikun Cho Chikun
B+R
1997-12-13
Cho Chikun
W+R
1998-02-14
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
B+R
1997-05-31
O Meien
Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru
B+R
1997-06-21
Kobayashi Satoru
B+3.5
1997-10-04
Yo Kagen
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
B+7.5
1997-04-19
Rin Kaiho