Up Prev Next

1st NEC Shun'ei Cup
O Meien O Meien
B+13.5
1985-10-12
O Meien
W+0.5
1986-02-15
Yoda Norimoto
W+R
1986-03-08
Ito Yoji Ito Yoji
W+11.5
1985-08-24
Ko Mosei
Goto Shungo Hikosaka Naoto
W+R
1985-05-18
Hikosaka Naoto
W+R
1985-12-14
Hikosaka Naoto
Komatsu Fujio Aragaki Takeshi
W+16.5
1985-07-13
Aragaki Takeshi
O Rissei O Rissei
W+R
1985-11-09
Yoda Norimoto
B+R
1986-01-25
Muramatsu Ryuichi Muramatsu Ryuichi
W+R
1985-04-27
Sonoda Yasutaka
Hidaka Toshiyuki Kanagawa Masaaki
W+R
1985-06-29
Yoda Norimoto
B+R
1985-09-28
Kanagawa Masaaki
Yoda Norimoto