Up Prev Next

5th NEC Shun'ei Cup
Komatsu Hideki Komatsu Hideki
B+R
1989-10-21
Komatsu Hideki
B+18.5
1990-02-17
Komatsu Hideki
W+R
1990-03-10
Aoki Shinichi Aoki Shinichi
B+R
1989-05-13
Imamura Yoshiaki
Yamada Wakio Hikosaka Naoto
W+R
1989-08-19
Tei Meiko
W+1.5
1989-12-02
Hikosaka Naoto
Enda Hideki Tei Meiko
W+R
1989-06-03
Tei Meiko
Ogata Masaki Matsuoka Hideki
W+0.5
1989-11-18
Michael Redmond
W+8.5
1990-02-03
Matsuoka Hideki Matsuoka Hideki
B+3.5
1989-04-29
Goto Shungo
Hiroe Hiroyuki Michael Redmond
W+7.5
1989-07-01
Michael Redmond
B+R
1989-09-02
Michael Redmond
Yoda Norimoto