Up Prev Next

8th NEC Shun'ei Cup
Yo Kagen Ryu Shikun Ryu Shikun Oya Koichi
B+R
1993-03-13
Ryu Shikun Ryu Shikun
Obuchi Morito
Imamura Yoshiaki Cho Sonjin Cho Sonjin
B+6.5
1993-01-30
Cho Sonjin
Michael Redmond Michael Redmond
W+5.5
1992-05-09
Arimura Hiroshi
Ogata Masaki Oya Koichi Oya Koichi
Oya Koichi Oya Koichi
Tei Meiko
Goto Shungo Morita Michihiro Mimura Tomoyasu
Morita Michihiro
Mimura Tomoyasu