Up Next

1st NHK Cup
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
B+R
1953-10-04
Shimamura Toshihiro
B+R
1953
Shimamura Toshihiro
B+1.5
1954-01-30
Hashimoto Utaro
Kitani Minoru Kitani Minoru
B+R
1953
Fujisawa Hosai
Takagawa Shukaku Takagawa Shukaku
B+R
1953
Takagawa Shukaku
W+4.5
1953
Miyashita Shuyo
Iwamoto Kaoru Iwamoto Kaoru
B+R
1953-08-16
Sakata Eio