Up Prev Next

9th NHK Cup
Sakata Eio Sakata Eio
W+R
1961-11-12*
Sakata Eio
W+R
1962-02-18*
Sakata Eio
W+R
1962-03-25,04-01*
Sugiuchi Masao
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
W+R
1961-10-15,22*
Kitani Minoru
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
B+R
1961-09-09
1962-01-07,14*
Hashimoto Utaro
B+R
1962-01-21,28*
Takagawa Shukaku
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
B+R
1961
Miyashita Shuyo

*) Date is broadcast date.