Up Prev Next

10th NHK Cup
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
W+4.5
1962-10-21*
Hashimoto Utaro
W+11.5
1962-12-16*
Hashimoto Utaro
W+0.5
1963-01-02*
Sakata Eio
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
B+1.5
1962-11-04*
Kitani Minoru
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
W+R
1962-10-07*
Fujisawa Shuko
B+R
1962-12-02*
Takagawa Shukaku
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
W+R
1962-11-18*
Hashimoto Shoji

*) Date is broadcast date.