Up Prev Next

19th NHK Cup
Kato Masao Fujisawa Shuko
B+R
1971-12-05*
Sakata Eio
B+R
1972-01-30*
Sakata Eio
B+R
1972-03-12*
Sakata Eio
B+R
1972-03-10
1972-03-26*
Fujisawa Shuko
Tono Hiroaki Sakata Eio
W+2.5
1971-09-24
Sakata Eio
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
W+1.5
1971-11-21*
Kajiwara Takeo
W+R
1972-02-13*
Takemiya Masaki
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
B+0.5
1971-12-19*
Rin Kaiho
Otake Hideo Otake Hideo
B+11.5
1971-10-24*
Otake Hideo
B+R
1971-01-16*
Otake Hideo
B+R
1972-02-27*
Takagawa Shukaku
Sekiyama Toshio Sekiyama Toshio
B+R
1971-11-07*
Fujisawa Hosai
Miyashita Shuyo Hashimoto Shoji Go Seigen
B+5.5
1972-01-02*
Hashimoto Shoji
Go Seigen Go Seigen
W+3.5
1971-09-12*
Ishida Yoshio

*) Date is broadcast date.