Up Prev Next

21st NHK Cup
Hashimoto Shoji Kobayashi Koichi
B+R
1973-09-07
1973-09-23*
Kato Masao
W+R
1973-11-25
1973-12-30*
Kato Masao
B+10.5
1974-02-24*
Rin Kaiho
W+R
1974-03-15
1974-03-24*
Kobayashi Koichi
Shimamura Toshihiro Kato Masao
W+R
1973-09-14
Kato Masao
Takagawa Shukaku Ishida Yoshio
W+3.5
1973-11-23
1973-12-16*
Fujisawa Shuko
B+2.5
1973-11-30
1974-01-18*
Ishida Yoshio
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
W+1.5
1973-10-26
1973-11-18*
Go Seigen
Fujisawa Hosai Rin Kaiho
B+11.5
1973-11-23
1973-12-02*
Rin Kaiho
B+3.5
1974-01-29
1974-02-10*
Rin Kaiho
W+R
1974-03-10*
Rin Kaiho
Handa Dogen Sakata Eio
B+13.5
1973-10-12
1973-11-04*
Sakata Eio
Hashimoto Utaro Hashimoto Utaro
W+10.5
1973-09-28
1973-10-21*
Otake Hideo
W+R
1973-12-14
1974-01-27*
Kajiwara Takeo
Oyama Kunio Otake Hideo
W+R
1973-08-03
Otake Hideo

*) Date is broadcast date.