Up Prev Next

36th NHK Cup
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
W+3.5
1988-11-13*
Takemiya Masaki
B+6.5
1988-12-25*
Takemiya Masaki
B+R
1989-02-12*
Takemiya Masaki
B+1.5
1989-01-30
1989-03-11*
Takemiya Masaki
B+R
1989-02-13
1989-03-18*
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
B+0.5
1988-06-19*
Tono Hiroaki
O Meien O Meien
W+10.5
1988-04-24*
O Meien
W+5.5
1988-09-04*
Ishii Shinzo
Sakata Eio
Ishida Akira Ishida Akira
B+4.5
1988-08-28*
Ishida Akira
B+R
1988-12-04*
Tei Meiko Ishida Yoshio
W+R
1988-05-15*
Ishida Yoshio
Magari Reiki Hashimoto Utaro
B+R
1988-06-20
Cho Chikun
B+0.5
1988-10-09*
Hashimoto Utaro
Cho Chikun
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
B+1.5
1988-08-21*
Otake Hideo
B+R
1989-01-08*
Otake Hideo
B+R
1989-02-19*
Yamabe Toshiro Ishii Kunio
B+R
1988-05-08*
Ishii Kunio
Hane Yasumasa Hane Yasumasa
B+10.5
1988-06-05*
Otake Hideo
B+R
1988-11-06*
Oyama Kunio
Otake Hideo
Awaji Shuzo Minami Yoshimi
W+0.5
1988-06-26*
Sonoda Yuichi
W+R
1988-10-30*
Kato Masao
W+4.5
1988-12-18*
Minami Yoshimi
Kusunoki Teruko Sonoda Yuichi
B+R
1988-07-24*
Sonoda Yuichi
Chino Tadahiko Chino Tadahiko
B+R
1988-04-10*
Kato Masao
B+R
1988-10-02*
Sakakibara Shoji
Kato Masao
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
W+R
1988-11-20*
Kobayashi Satoru
B+10.5
1988-12-11*
Kobayashi Satoru
B+0.5
1989-01-16
1989-02-26*
Kobayashi Satoru
W+11.5
1989-03-05*
Hisajima Kunio Hisajima Kunio
B+R
1988-07-10*
Hikosaka Naoto
Ohira Shuzo Kobayashi Satoru
W+R
1988-07-31*
Kobayashi Satoru
B+R
1988-09-11*
Kobayashi Satoru
Takagi Shoichi
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
B+6.5
1988-10-16*
Oya Koichi
W+8.5
1989-01-29*
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
W+R
1988-05-22*
Honda Kunihisa
Nakamura Hidehito Oya Koichi
B+R
1988-04-17*
Oya Koichi
W+R
1988-10-23*
Oya Koichi
Shiraishi Yutaka
Rin Kaiho Rin Kaiho
B+7.5
1988-09-18*
Komatsu Hideki
B+4.5
1989-01-22*
Hashimoto Shoji
B+0.5
1988-12-19
1989-02-05*
Kataoka Satoshi Kataoka Satoshi
W+R
1988-04-03*
Hasegawa Sunao
Komatsu Hideki Komatsu Hideki
B+R
1988-05-01*
Komatsu Hideki
Onda Yasuhiko
Sato Sunao
Imamura Toshiya Imamura Toshiya
W+0.5
1988-05-29*
Imamura Toshiya
W+R
1988-09-25*
Hashimoto Shoji
B+R
1989-01-15*
Ogawa Tomoko
Tokimoto Hajime Yoda Norimoto
W+7.5
1988-06-12*
Yoda Norimoto
Ishikura Noboru Hashimoto Shoji
B+R
1988-07-03*
Hashimoto Shoji
W+10.5
1988-08-07*
Hashimoto Shoji
O Rissei

*) Date is broadcast date.