Up Prev Next

36th NHK Cup
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
W+3.5
1988
Takemiya Masaki
B+6.5
1988
Takemiya Masaki
B+R
1989
Takemiya Masaki
B+1.5
1989-01-30
Takemiya Masaki
B+R
1989-02-13
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
B+0.5
1988
Tono Hiroaki
O Meien O Meien
W+10.5
1988
O Meien
W+5.5
1988
Ishii Shinzo
Sakata Eio
Ishida Akira Ishida Akira
B+4.5
1988
Ishida Akira
B+R
1988
Tei Meiko Ishida Yoshio
W+R
1988
Ishida Yoshio
Magari Reiki Hashimoto Utaro
B+R
1988-06-20
Cho Chikun
B+0.5
1988
Hashimoto Utaro
Cho Chikun
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
B+1.5
1988
Otake Hideo
B+R
1988
Otake Hideo
B+R
1989
Yamabe Toshiro Ishii Kunio
B+R
1988
Ishii Kunio
Hane Yasumasa Hane Yasumasa
B+10.5
1988
Otake Hideo
B+R
1988
Oyama Kunio
Otake Hideo
Awaji Shuzo Minami Yoshimi
W+0.5
1988
Sonoda Yuichi
W+R
1988
Kato Masao
W+4.5
1988
Minami Yoshimi
Kusunoki Teruko Sonoda Yuichi
B+R
1988
Sonoda Yuichi
Chino Tadahiko Chino Tadahiko
B+R
1988
Kato Masao
B+R
1988
Sakakibara Shoji
Kato Masao
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
W+R
1988
Kobayashi Satoru
B+10.5
1988
Kobayashi Satoru
B+0.5
1989-01-16
Kobayashi Satoru
W+11.5
1989
Hisajima Kunio Hisajima Kunio
B+R
1988
Hikosaka Naoto
Ohira Shuzo Kobayashi Satoru
W+R
1988
Kobayashi Satoru
B+R
1988
Kobayashi Satoru
Takagi Shoichi
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
B+6.5
1988
Oya Koichi
W+8.5
1988
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
W+R
1988
Honda Kunihisa
Nakamura Hidehito Oya Koichi
B+R
1988
Oya Koichi
W+R
1988
Oya Koichi
Shiraishi Yutaka
Rin Kaiho Rin Kaiho
B+7.5
1988
Komatsu Hideki
B+4.5
1988
Hashimoto Shoji
B+0.5
1988-12-19
Kataoka Satoshi Kataoka Satoshi
W+R
1988
Hasegawa Sunao
Komatsu Hideki Komatsu Hideki
B+R
1988
Komatsu Hideki
Onda Yasuhiko
Sato Sunao
Imamura Toshiya Imamura Toshiya
W+0.5
1988
Imamura Toshiya
W+R
1988
Hashimoto Shoji
B+R
1988
Ogawa Tomoko
Tokimoto Hajime Yoda Norimoto
W+7.5
1988
Yoda Norimoto
Ishikura Noboru Hashimoto Shoji
B+R
1988
Hashimoto Shoji
W+10.5
1988
Hashimoto Shoji
O Rissei