Up Prev Next

37th NHK Cup
Kobayashi Satoru Kamimura Kunio
B+4.5
1989
Kamimura Kunio
W+R
1989-12-03*
Rin Kaiho
B+5.5
1990-02-04*
Ishida Yoshio
W+R
1990-02-03
1990-03-04*
Ishida Yoshio
W+10.5
1990-02-12
1990-03-18*
Kamimura Kunio Kamimura Kunio
B+0.5
1989-06-25*
Yukawa Mitsuhisa
Yoda Norimoto Kiyonari Tetsuya
B+7.5
1989-06-11*
Kiyonari Tetsuya
W+1.5
1989-08-06*
Kiyonari Tetsuya
Miyazaki Shimako Takagi Shoichi
B+R
1989-05-14*
Takagi Shoichi
Rin Kaiho Rin Kaiho
W+7.5
1989-08-27*
Rin Kaiho
B+R
1990-01-28*
Chino Tadahiko Chino Tadahiko
W+R
1989-04-09*
Kojima Takaho
Komatsu Hideki Komatsu Hideki
W+8.5
1989-07-09*
Sonoda Yuichi
B+6.5
1989-09-10*
Ushinohama Satsuo
Sonoda Yuichi
Cho Chikun O Meien
B+R
1989
O Meien
W+0.5
1990-01-21*
Ishida Yoshio
B+R
1990-02-18*
O Meien O Meien
B+0.5
1989-06-05
1989-07-02*
Kudo Norio
Hasegawa Sunao Sakaguchi Ryuzo
B+R
1989-05-07*
Awaji Shuzo
B+R
1989-10-22*
Sakaguchi Ryuzo
Awaji Shuzo
Honda Kunihisa Ishida Yoshio
B+1.5
1989-11-26*
Ishida Yoshio
W+R
1990-01-07*
Miyazawa Goro Ishida Yoshio
W+R
1989-07-16*
Ishida Yoshio
Ishii Kunio Ishii Kunio
B+R
1989-06-04*
Ishii Kunio
B+R
1989-08-20*
Hikosaka Naoto
Kobayashi Koichi
Kato Masao Kato Masao
B+R
1989-09-27
1989-10-29*
Fujisawa Shuko
B+3.5
1989-11-06
1989-12-24*
Fujisawa Shuko
W+R
1990-02-02
1990-02-25*
Otake Hideo
B+R
1990-03-11*
Hashimoto Yoshimi Shiraishi Yutaka
B+0.5
1989-07-30*
Shiraishi Yutaka
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
W+R
1989-05-21*
Fujisawa Shuko
B+4.5
1989-07-17
Imamura Toshiya
Sakata Eio
Kataoka Satoshi Ishida Akira Ishida Akira
B+R
1989-12-10*
Kada Katsuji Ishida Akira
W+R
1989-04-23*
Ishida Akira
Kamimura Haruo Tono Hiroaki
B+2.5
1989-04-02*
Hashimoto Shoji
B+R
1989-11-12*
Tono Hiroaki
Hashimoto Shoji
Ohira Shuzo Ohira Shuzo
W+R
1989-10-09
1989-11-19*
Otake Hideo
W+T
1990-01-14*
Otake Hideo
B+3.5
1989-12-18
1990-02-11*
Hayase Hiroshi Hane Yasumasa
W+R
1989-07-23*
Hane Yasumasa
Moriyama Naoki O Rissei
B+R
1989-05-28*
Otake Hideo
O Rissei
Otake Hideo
Yuki Satoshi Yuki Satoshi
B+R
1989-04-30
Yuki Satoshi
W+R
1989-11-05*
Takemiya Masaki
B+R
1989-12-17*
Kusunoki Teruko
Sato Masaharu Yamashiro Hiroshi
B+R
1989-04-16*
Yamashiro Hiroshi
Ogata Masaki Sakai Takeshi
W+R
1989-06-18*
Takemiya Masaki
Sakai Takeshi
Takemiya Masaki

*) Date is broadcast date.