Up Prev Next

1st Nihon Ki-in Championship
Hosokawa Senjin Takagawa Shukaku
W+R
1953-10-21
Takagawa Shukaku
W+R
1954-01
Takagawa Shukaku
W+4.5
1954-03
Takagawa Shukaku
W+5.5
1954-04-14
Takagawa Shukaku
Nakagawa Shinji Nakagawa Shinji Nakagawa Shinji
Hasegawa Akira
Miyashita Shuyo
Fujisawa Shuko Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
Shimamura Toshihiro
Segawa Yoshio Magari Reiki Magari Reiki
Magari Reiki
Sakata Eio
Shinohara Masami Shinohara Masami Shinohara Masami Shinohara Masami
Sugiuchi Masao
Kajiwara Takeo Maeda Nobuaki Iwamoto Kaoru
Maeda Nobuaki
Iwamoto Kaoru
Sumino Takeshi Hayashi Yutaro Yamabe Toshiro
Hayashi Yutaro
Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro
B+3.5
1954
Mitsuhara Itaro
Kitani Minoru

Title

Takagawa Shukaku got the title of Nihon Ki-in Champion. (There was no previous title holder, so no title match.)