Up

5th Nihon Ki-in Championship
Kitani Minoru Kitani Minoru
B+R
1957-10
Kitani Minoru
B+7.5
1958
Kitani Minoru
W+R
1958
Kitani Minoru
W+3.5
1958
Nakamura Yutaro
Shinohara Masami Shinohara Masami
W+R
1957-08-21
Fujisawa Shuko
Maeda Nobuaki Maeda Nobuaki Iwamoto Kaoru
Isogawa Masao
Iwamoto Kaoru Iwamoto Kaoru
Ohira Shuzo
Takagawa Shukaku Takagawa Shukaku
W+R
1957-08
Takagawa Shukaku
W+5.5
1957-10-16
Miyashita Shuyo
B+3.5
1957-12-04,05
Kano Yoshinori
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
Hisai Keishi
Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji Miyashita Shuyo
Magari Reiki
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
Shimamura Toshihiro

Title

date black white result #mv sgf
1958-02-19,20 Kitani Minoru Sakata Eio W+7.5 285 sgf
1958-03-05,06 Sakata Eio Kitani Minoru B+R 161 sgf

Sakata Eio won 2-0.