Up Prev Next

12th Nihon Ki-in Championship
Hosokawa Senjin Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai Hisai Keishi
B+6.5
1964
Ohira Shuzo
W+R
1964
Miyashita Shuyo
B+R
1964
Fujisawa Hosai
Kitani Minoru Suzuki Goro
Suzuki Goro
Takagawa Shukaku Hisai Keishi
B+R
1964-07-02
Hisai Keishi
B+0.5
1964
Hisai Keishi
Hasegawa Akira Hasegawa Akira
Isogawa Masao
Tozawa Akinobu Tozawa Akinobu Ohira Shuzo Ohira Shuzo
B+4.5
1964
Kajiwara Takeo
Ohira Shuzo Ohira Shuzo
Sanno Hirotaka
Sumino Takeshi Kudo Norio Kudo Norio
W+R
1964-05-07
Kudo Norio
Matsumoto Tokuji Fujisawa Shuko
W+R
1964-02-19
Fujisawa Shuko
Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro
B+R
1964
Miyashita Shuyo
B+R
1964-11-11
Kuwahara Munehisa
Abe Yoshiteru Maeda Nobuaki
Maeda Nobuaki
Magari Reiki Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
Sugiuchi Masao
Kaji Kazutame Kaji Kazutame
Otake Hideo
Nakamura Yutaro Nakamura Yutaro Nakamura Yutaro Miyashita Shuyo
W+3.5
1964
Shimamura Toshihiro
Okubo Ichigen Okubo Ichigen
Ito Tomoe
Iwata Tatsuaki Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
Miyashita Shuyo
Iwamoto Kaoru Iwamoto Kaoru
Sakai Michiharu

Title

date black white result #mv sgf
1964-12-15,16 Sakata Eio Miyashita Shuyo B+R 195 sgf
1964-12-24,25 Miyashita Shuyo Sakata Eio W+R 208 sgf
1965-01-14,15 Sakata Eio Miyashita Shuyo W+3.5 259 sgf
1965-01-26,27 Miyashita Shuyo Sakata Eio W+R 140 sgf

Sakata Eio won 3-1.