Up Prev Next

18th Nihon Ki-in Championship
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
W+15.5
1970-06-18
Fujisawa Shuko
W+2.5
1970-07-16
Fujisawa Shuko
B+R
1970-11-19
Takemiya Masaki
W+R
1970-12-01
Takemiya Masaki
B+1.5
1970-12-17
Sakai Michiharu
Kanno Kiyonori Otake Hideo
Otake Hideo
Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji
Shinohara Masami
Hisai Keishi Rin Kaiho
Rin Kaiho
Seo Hisashi Seo Hisashi Seo Hisashi Takemiya Masaki
Iwamoto Kaoru
Kada Katsuji Hayashi Yutaro
Hayashi Yutaro
Hane Yasumasa Takagawa Shukaku
W+R
1970-05-07
Takemiya Masaki
W+R
1970-09-23
Takagawa Shukaku
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
B+R
1970-06-04
Yamabe Toshiro
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki Sakata Eio Sakata Eio
W+0.5
1970-11-19
Kano Yoshinori
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
B+1.5
1970-02-12
Ishii Kunio
Miyashita Shuyo Sakata Eio Sakata Eio
Sakata Eio
Maeda Nobuaki Maeda Nobuaki
Hashimoto Yoshimi
Kudo Norio Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
Sugiuchi Masao
Shimamura Toshihiro Ohira Shuzo
Ohira Shuzo
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai Kajiwara Takeo
Okubo Ichigen
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
Tanaka Minaichi

Title

date black white result #mv sgf
1970-12-22,23 Takemiya Masaki Ishida Yoshio W+5.5 253 sgf
1971-01-06,07 Ishida Yoshio Takemiya Masaki B+R 233 sgf
1971-01-12,13 Takemiya Masaki Ishida Yoshio W+R 228 sgf

Ishida Yoshio won 3-0.