Up Prev Next

20th Nihon Ki-in Championship
Matsumoto Tokuji Maeda Nobuaki Iwata Tatsuaki Shimamura Toshihiro Sakata Eio
W+R
1972-11-09
Sakata Eio
B+8.5
1972-12-07
Maeda Nobuaki
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
Ishida Yoshio
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao Shimamura Toshihiro
Kada Katsuji
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
1972-06-15
Kano Yoshinori
Takagawa Shukaku Takagawa Shukaku
B+R
1972-05-11
Sakata Eio
B+R
1972-07-06
Sakata Eio
W+2.5
1972-10-26
Ishii Kunio
Sakata Eio Sakata Eio
Hayashi Yutaro
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
W+4.5
1972-04-06
Fujisawa Shuko
W+R
1972-05-25
Seo Hisashi
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
Kurosawa Tadanao
Otake Hideo Kobayashi Koichi Iwamoto Kaoru
B+R
1972
Fujisawa Hosai Yamabe Toshiro
B+R
1972
Kobayashi Koichi
Kudo Norio Iwamoto Kaoru
Iwamoto Kaoru
Watanabe Hideo Okubo Ichigen Fujisawa Hosai
Okubo Ichigen
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
Nabeshima Ichiro
Sumino Tsunehiro Takagi Shoichi Rin Kaiho Yamabe Toshiro
Takagi Shoichi
Chino Tadahiko Rin Kaiho
Rin Kaiho
Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro
Isogawa Masao
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
Hashimoto Yoshimi

Title

date black white result #mv sgf
1972-12-20,21 Sakata Eio Ohira Shuzo B+R 185 sgf
1973-01-07,08 Ohira Shuzo Sakata Eio B+R 179 sgf
1973-01-16,17 Sakata Eio Ohira Shuzo B+R 243 sgf
1973-01-25,26 Ohira Shuzo Sakata Eio W+R 176 sgf

Sakata Eio won 3-1.