Up

12th Old Meijin, Last Preliminary
Sakata Eio Sakata Eio Sakata Eio
B+R
1972-09-21
Sugiuchi Masao
B+2
1972-10-12
Maeda Nobuaki
Sekiyama Toshio Sakai Michiharu
Sakai Michiharu
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
Iwata Tatsuaki
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
Ushinohama Satsuo
Kato Masao Fukui Masaaki Fukui Masaaki Yamabe Toshiro
Fukui Masaaki
Sato Sunao Sato Sunao
Kano Yoshinori
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi Yamabe Toshiro
Shiraishi Yutaka
Miyashita Shuyo Yamabe Toshiro
Yamabe Toshiro
Ohira Shuzo Ohira Shuzo Hoshino Toshi Hoshino Toshi
W+0
1972-10-27
Handa Dogen
Sumino Tsunehiro Hoshino Toshi
Hoshino Toshi
Hane Yasumasa Hashimoto Yoshimi Hashimoto Shoji
Hashimoto Yoshimi
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
Sakai Takeshi