Up

3rd Old Meijin, Last Preliminary
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
W+R
1963-08-29
Fujiki Hitomi
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
Hane Yasumasa
Iwamoto Kaoru Takagawa Shukaku
B+R
1963-07-11
Takagawa Shukaku
B+5
1963-08-21
Takagawa Shukaku
Kada Katsuji Sato Sunao
Sato Sunao
Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji Nakamura Yutaro Nakamura Yutaro
Sumino Takeshi
Kubouchi Shuchi Nakamura Yutaro
Nakamura Yutaro
Sanno Hirotaka Sanno Hirotaka
B+1
1963-06-06
Sanno Hirotaka
Hashimoto Utaro
Magari Reiki Okubo Ichigen
Okubo Ichigen
Sekiyama Toshio Mukai Kazuo Sugiuchi Masao Rin Kaiho
B+R
1963-08-31
Mukai Kazuo
Seo Hisashi Sugiuchi Masao
Sugiuchi Masao
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro Rin Kaiho
Isogawa Masao
Kariya Hiraku Rin Kaiho
W+R
1963-06-06
Rin Kaiho