Up

9th Old Meijin, Last Preliminary
Chino Tadahiko Chino Tadahiko Hisai Keishi Honda Kunihisa
B+8
1969-09-18
Shinohara Masami
Kosakada Koji Hisai Keishi
Hisai Keishi
Ishida Yoshio Ishida Yoshio Honda Kunihisa
Iwamoto Kaoru
Honda Kunihisa Honda Kunihisa
Iwata Tatsuaki
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
Ishii Shinzo
Kato Masao Kato Masao
Shimamura Toshihiro
Kojima Takaho Kojima Takaho
B+2
1969-07-17
Hashimoto Yoshimi
Hashimoto Utaro
Hashimoto Yoshimi Hashimoto Yoshimi
Sakakibara Shoji
Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro
Kudo Norio
Tono Hiroaki Sakai Nobutake
B+2
1969-07-10
Sakai Nobutake
Ohira Shuzo Ohira Shuzo Ohira Shuzo
Aoyagi Hideo
Nakamura Yutaro Sakai Michiharu
Sakai Michiharu