Up Prev Next

The 4th Okage Cup

The 4th Okage tournament was held on 2013-05-15,16. It was won by Ichiriki Ryo.

4th Okage Cup
Ichiriki Ryo Ichiriki Ryo Ichiriki Ryo Ichiriki Ryo
B+R
2013-05-16
Ichiriki Ryo
B+R
2013-05-16
Ko Iso
Fujimura Yosuke Mochizuki Kenichi
Mochizuki Kenichi
Okuda Aya Okuda Aya Kumamoto Shusei
Muramatsu Hiroki
Kumamoto Shusei Kumamoto Shusei
Seto Taiki
Ida Atsushi Anzai Nobuaki Anzai Nobuaki Anzai Nobuaki
B+R
2013-05-16
Anzai Nobuaki
Ishii Akane Fujita Akihiko
Fujita Akihiko
Mukai Chiaki Hirata Tomoya Xie Yimin
Hirata Tomoya
Mannami Nao Xie Yimin
Xie Yimin