Up Prev Next

The 10th Okage Cup

10th Okage Cup
Koyama Kuya Kyo Kagen
W+1.5
2019-05-14
Kyo Kagen
B+R
2019-05-14
Adachi Toshimasa
B+R
2019-05-15
Shibano Toramaru
W+R
2019-05-15
Kyo Kagen
Fujisawa Rina Fujisawa Rina
B+11.5
2019-05-14
Torii Yuta
Yu Zhengqi Ueno Asami
W+R
2019-05-14
Adachi Toshimasa
B+R
2019-05-14
Ueno Asami
Tsuruta Kazushi Adachi Toshimasa
W+R
2019-05-14
Adachi Toshimasa
Shida Tatsuya Ichiriki Ryo
B+6.5
2019-05-14
Ichiriki Ryo
B+R
2019-05-14
Shibano Toramaru
B+R
2019-05-15
Ichiriki Ryo
Koike Yoshihiro Koike Yoshihiro
B+R
2019-05-14
Xie Yimin
Otani Naoki Iwata Saeka
W+11.5
2019-05-14
Shibano Toramaru
W+R
2019-05-14
Iwata Saeka
Shibano Toramaru Shibano Toramaru
W+1.5
2019-05-14
Onishi Ryuhei

Third place playoff

date black white result #mv sgf
2019-05-15 Kyo Kagen Ichiriki Ryo W+R 238 sgf