Up Prev Next

22nd Okan Tournament
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
W+R
Yamashiro Hiroshi
B+3.5
Yamashiro Hiroshi
B+3.5
Yamashiro Hiroshi
B+1.5
Okumura Noboru
Tsuchida Masamitsu
Baba Shigeru Baba Shigeru
B+R
Shimohira Akio Shimohira Akio
W+R
Kuwata Yasuaki
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
B+1.5
Shimamura Toshihiro
B+0.5
Morishima Kaoru Morishima Kaoru
B+2.5
Saijo Masataka
Hane Yasumasa Hane Yasumasa
W+3.5
Inagaki Koichi Inagaki Koichi
B+R
Kusunoki Teruko

Title Game

date black white result #mv sgf
1981-11-05 Yamashiro Hiroshi Iwata Tatsuaki B+2.5 234 sgf

Yamashiro Hiroshi won the Okan title.