Up Prev Next

25th Okan Tournament
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
W+2.5
Yamashiro Hiroshi
B+R
Yamashiro Hiroshi
W+R
Okumura Hideo Okumura Hideo
B+R
Imamura
Yoshiaki
Imamura
Yoshiaki
B+R
Ito Tamotsu
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
B+R
Ogata Masaki Ogata Masaki
W+8.5
Mizuno Ichiro
Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto
W+2.5
Hikosaka Naoto
B+R
Hikosaka Naoto
B+0.5
Baba Shigeru
Saijo Masataka
Tsuchida Masamitsu Tsuchida Masamitsu
W+R
Kusunoki Teruko Kusunoki Teruko
B+1.5
Akedo Kazumi

Title Game

date black white result #mv sgf
1984-11-22 Hane Yasumasa Yamashiro Hiroshi W+R 168 sgf

Yamashiro Hiroshi won the Okan title.