Up Prev Next

29th Okan Tournament
Ogata Masaki Ogata Masaki
B+R
Ogata Masaki
B+R
Ogata Masaki
W+R
Ogata Masaki
B+R
Kuwata Yasuaki
Hane Yasumasa
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
B+
Matsuoka Hideki Matsuoka Hideki
W+3.5
Baba Shigeru
Inagaki Koichi Inagaki Koichi
W+R
Inagaki Koichi
B+6.5
Inagaki Koichi
W+2.5
Hamanaka Takamitsu
Tsuchida Masamitsu
Ito Yoji Ito Yoji
B+R
Ito Yoji
W+11.5
Hiroe Hiroyuki
Saijo Masataka

Title Game

date black white result #mv sgf
1988-12-08 Yamashiro Hiroshi Ogata Masaki W+R 180 sgf

Ogata Masaki won the Okan title.