Up Prev Next

31st Okan Tournament
Hane Yasumasa Hane Yasumasa
W+12.5
Hane Yasumasa
W+R
Hane Yasumasa
W+R
Hane Yasumasa
W+R
Hiroe Katsuhiko
Kuwata Yasuaki
Morishima Kaoru Morishima Kaoru
B+1.5
Tsuchida Masamitsu Tsuchida Masamitsu
B+R
Baba Shigeru
Ito Yoji Ito Yoji
B+R
Ito Yoji
W+R
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
B+2.5
Saijo Masataka
Hiroe Hiroyuki Hiroe Hiroyuki
W+7.5
Hotta Seiji Hotta Seiji
B+0.5
Iwata Tatsuaki

Title Game

date black white result #mv sgf
1990-11-02 Hane Yasumasa Ogata Masaki W+R 172 sgf

Ogata Masaki retains the Okan title.