Up Prev Next

35th Okan Tournament
Ogata Masaki Ogata Masaki
W+R
1994-03-10
Ogata Masaki
W+R
1994-08-11
Ogata Masaki
W+R
1994-09-08
Inagaki Koichi Inagaki Koichi
W+0.5
1994-01-27
Hikosaka Naoto
Hane Yasumasa Hane Yasumasa
W+R
1994-01-20
Hane Yasumasa
W+2.5
1994-06-23
Shimohira Akio
Kuwata Yasuaki
Ito Yoji Ito Yoji
B+4.5
1994-01-27
Ito Yoji
W+R
1994-05-12
Ito Yoji
W+R
1994-07-28
Baba Shigeru
Saijo Masataka
Nakao Jungo Nakao Jungo
W+1.5
1994-02-10
Shinoda Hideyuki Shinoda Hideyuki
B+0.5
1993-12-16
Iwata Tatsuaki

Title Game

date black white result #mv sgf
1994-11-10 Ogata Masaki Yamashiro Hiroshi W+1.5 246 sgf

Yamashiro Hiroshi retains the Okan title.