Up Prev Next

37th Okan Tournament
Saijo Masataka Saijo Masataka Hane Yasumasa Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto
Inagaki Koichi
Hane Yasumasa
Hiroe Hiroyuki Hikosaka Naoto
Hikosaka Naoto
Ito Makoto Ito Makoto Ito Makoto
Imamura Yoshiaki
Okumura Yasushi Okumura Yasushi
Ito Yoji
Shimohira Akio Ogata Masaki Ogata Masaki Nakano Hironari
Ogata Masaki
Kuwata Yasuaki Iwata Tatsuaki
Iwata Tatsuaki
Nakano Hironari Nakano Hironari Nakano Hironari
Baba Shigeru
Tsuchida Masamitsu Nakane Naoyuki
Nakane Naoyuki Nakane Naoyuki
Hiroe Katsuhiko

Title Game

date black white result #mv sgf
1996-11-14 Hikosaka Naoto Yamashiro Hiroshi W+0.5 207 sgf

Yamashiro Hiroshi retains the Okan title.