Up Prev Next

39th Okan Tournament
Iwata Tatsuaki Matsuoka Hideki Matsuoka Hideki Matsuoka Hideki Yamashiro Hiroshi
Matsuoka Hideki
Baba Shigeru
Ogata Masaki Ogata Masaki Ogata Masaki
Hiroe Hiroyuki
Sakai Isao
Shinoda Hideyuki Hikosaka Naoto Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
Hikosaka Naoto
Yamashiro Hiroshi
Hiroe Katsuhiko Kuwata Yasuaki Kuwata Yasuaki
Kuwata Yasuaki
Inagaki Koichi

Title Game

date black white result #mv sgf
1998-11-18 Yamashiro Hiroshi Nakano Hironari W+R 176 sgf

Nakano Hironari retains the Okan title.