Up Prev Next

44th Okan Tournament
Nakane Naoyuki Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto
Hane Yasumasa Hikosaka Naoto
Hikosaka Naoto
Matsuoka Hideki Matsuoka Hideki
Miyagawa Fumihiko Ogata Masaki
Ogata Masaki
Nakano Hironari Yamashiro Hiroshi Ito Yoji
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
Nakao Jungo
Saijo Masataka Ito Yoji
Ito Yoji Ito Yoji
Akedo Kazumi

Title Games

date black white result #mv sgf
2003-11-10 Hikosaka Naoto Hane Naoki W+3.5 286 sgf

Hane Naoki retains the Okan title.