Up Prev Next

50th Okan Tournament
Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi
Nakane Naoyuki
Iwata Tatsuaki
Imamura Yoshiaki Shimojima Yohei Yamashiro Hiroshi
Shimojima Yohei
Yamashiro Hiroshi
Matsuoka Hideki Ogata Masaki Ogata Masaki Ogata Masaki
Ogata Masaki
Katayama Yasuo
Nakao Jungo Nakao Jungo Nakao Jungo
Yanagisawa Satoshi
O Keii

Title Game

date black white result #mv sgf
2009-11-26 Yamashiro Hiroshi Hane Naoki W+R 176 sgf

Hane Naoki retains the Okan title.