Up Prev Next

54th Okan Tournament
Matsuoka Hideki Matsuoka Hideki Matsuoka Hideki Tsuruta Kazushi Nakano Hironari
Hikosaka Naoto
Yanagisawa Satoshi
Shida Tatsuya Tsuruta Kazushi Tsuruta Kazushi
Tsuruta Kazushi
Yoshioka Kaoru
Imamura Yoshiaki Imamura Yoshiaki Imamura Yoshiaki Nakano Hironari
Yamashiro Hiroshi
Ida Atsushi
Shimojima Yohei Nakane Naoyuki Nakano Hironari
Nakane Naoyuki
Nakano Hironari

Title Game

date black white result #mv sgf
2013-11-29 Hane Naoki Nakano Hironari B+R 237 sgf

Hane Naoki retains the Okan title.