Up Prev Next

56th Okan Tournament
Nakao Jungo Nakao Jungo Nakao Jungo Ogata Masaki Ogata Masaki
Yanagisawa Satoshi
Tsuruta Kazushi
Imamura Yoshiaki Ogata Masaki Ogata Masaki
Ogata Masaki
Hikosaka Naoto
Shida Tatsuya Shida Tatsuya
B+R
2015-03-26
Nakane Naoyuki Nakane Naoyuki
Ida Atsushi
Nakane Naoyuki
Matsuoka Hideki Matsuoka Hideki Matsuoka Hideki
Nakano Hironari
Yamashiro Hiroshi

Title Game

date black white result #mv sgf
2015-12-04 Ogata Masaki Hane Naoki W+R 150 sgf

Hane Naoki retains the Okan title.