Up Prev Next

57th Okan Tournament
Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi Yamashiro Hiroshi Ida Atsushi
Ito Kenryo
Imamura Yoshiaki
Matsuoka Hideki Matsuoka Hideki Mutsuura Yuta
Tsuruta Kazushi
Mutsuura Yuta
Hikosaka Naoto Shida Tatsuya Shida Tatsuya Ida Atsushi
Shida Tatsuya
Yanagisawa Satoshi
Ida Atsushi Ida Atsushi Ida Atsushi
Bian Wenkai
Ogata Masaki

Title Game

date black white result #mv sgf
2016-11-16 Ida Atsushi Hane Naoki B+R 245 sgf

Ida Atsushi won the Okan title.