Up Prev Next

63rd Okan Tournament
Mutsuura Yuta Mutsuura Yuta Mutsuura Yuta Mutsuura Yuta Mutsuura Yuta
Matsuoka Hideki
Miyagawa Fumihiko
Shida Tatsuya Shida Tatsuya Hane Naoki
Nishioka Masao
Hane Naoki
Imamura Yoshiaki Imamura Yoshiaki Ogata Masaki Nakano Hironari
Nakane Naoyuki
Ogata Masaki
O Keii Nakano Hironari Nakano Hironari
Nakano Hironari
Otake Yu

Title Game

date black white result #mv sgf
2022-11-22 Ida Atsushi Mutsuura Yuta B+R 219 sgf

Ida Atsushi retains the Okan title.