Up

Oteai 1972

date black white result #mv sgf
1972 Taniguchi Toshinori 1p Matsuoka Akira 3p B+R 123 sgf
1972 Tokimoto Hajime 2p Amano Masafumi 3p B+R 123 sgf
1972 Ashiba Katsumi 3p Nakayama Noriyuki 3p W+R 142 sgf
1972 Hisajima Kunio 4p Inoue Kunio 4p B+R 149 sgf
1972 Ishibashi Chinami 3p Honda Sachiko 4p B+R 153 sgf
1972 O Rissei 1p Kanashima Tadashi 3p W+R 44 sgf
1972 Kanashima Tadashi 3p Aragaki Takeshi 1p B+R 63 sgf
1972 Takamizawa Tadao 5p Kato Masao 7p W+R 76 sgf
1972-04-20 Sato Kaoru 6p Kuwahara Munehisa 7p B+R 107 sgf
1972-04-20 Izumo Eiji 6p Ishii Kunio 8p W+R 128 sgf
1972-04-20 Ishida Yoshio 7p Kudo Norio 8p B+R 135 sgf
1972-04-20 Yokoyama Koichi 5p Kosugi Kiyoshi 5p B+R 149 sgf
1972-04-20 Fukui Susumu 5p Cho Chikun 5p W+R 162 sgf
1972-04-20 Matsuoka Teruo 6p Hane Yasumasa 8p W+R 166 sgf
1972-04-20 Ito Makoto 5p Saijo Masataka 6p W+R 208 sgf
1972-04-20 Honma Akio 5p Sanno Hirotaka 7p W+R 216 sgf
1972-04-20 Takahashi Toshimitsu 7p Segawa Yoshio 8p W+R 218 sgf
1972-04-20 Kaji Kazutame 6p Seo Hisashi 7p W+2 235 sgf
1972-04-20 Inagaki Koichi 5p Ozaki Harumi 5p B+R 237 sgf
1972-04-20 Watanabe Hideo 6p Nakamura Yutaro 8p B+R 243 sgf
1972-04-20 Koyama Shizuo 5p Takagi Shoichi 7p W+R 244 sgf
1972-04-20 Suzuki Masaharu 5p Abe Yoshiteru 7p B+7 250 sgf
1972-04-20 Tsuchida Masamitsu 6p Nabeshima Ichiro 7p B+5 264 sgf
1972-04-20 Sugiuchi Kazuko 6p Tozawa Akinobu 6p W+4 269 sgf
1972-04-20 Kanno Kiyonori 6p Chino Tadahiko 7p B+1 274 sgf
1972-04-20 Izutani Minoru 5p Kusaka Kaneo 7p B+3 318 sgf
1972-04-26 Kato Masao 7p Kurosawa Tadanao 7p B+R 119 sgf
1972-04-26 Ono Yutaka 4p Kojima Takaho 6p W+R 134 sgf
1972-04-26 Nakayama Noriyuki 3p Shiratori Sumiko 3p B+R 161 sgf
1972-04-26 Matsumoto Tokuji 7p Hoshino Toshi 8p B+2 192 sgf
1972-04-26 Awaji Shuzo 4p Takamizawa Tadao 5p B+R 199 sgf
1972-04-26 Otani Motohiro 4p Fukui Masaaki 5p B+R 201 sgf
1972-04-26 Sometani Kazuo 7p Sumino Tsunehiro 8p B+11 225 sgf
1972-04-26 Ito Hiroshi 4p Nishigami Yoshihiko 5p B+R 225 sgf
1972-04-26 Kageyama Toshiro 6p Shinohara Masami 8p W+7 267 sgf
1972-04-27 Sakai Takeshi 6p Kobayashi Reiko 6p B+R 115 sgf
1972-04-27 Morishima Kaoru 5p Hiroe Katsuhiko 5p B+R 153 sgf
1972-04-27 Hirano Masaaki 5p Takemiya Masaki 6p W+R 158 sgf
1972-04-27 Kuwata Yasuaki 5p Oka Mitsuo 5p B+R 161 sgf
1972-04-27 Nabeshima Akira 5p Tsujii Ryotaro 6p W+R 170 sgf
1972-04-27 Komatsu Nobuaki 5p Yoshida Yoichi 7p B+R 171 sgf
1972-04-27 Hayase Hiroshi 7p Sakakibara Shoji 8p B+R 181 sgf
1972-04-27 Kitamura Hiroshi 5p Haruyama Isamu 6p B+R 187 sgf
1972-04-27 Kawamura Masamichi 4p Tanimiya Teiji 6p B+R 195 sgf
1972-04-27 Kawamoto Noboru 6p Suzuki Goro 7p B+R 215 sgf
1972-04-27 Shimohira Akio 5p Ando Takeo 6p B+7 253 sgf
1972-04-27 Oeda Yusuke 7p Nakaoka Jiro 6p B+3 271 sgf
1972-04-27 Ishida Akira 5p Sakaguchi Ryuzo 5p B+R 79 sgf
1972-04-27 Amayake Nobuo 5p Hamajima Hisayoshi 6p W+R 96 sgf
1972-05-03 Umeki Suguru 3p Honma Akio 5p B+R 125 sgf
1972-05-03 Yoshida Yoichi 3p Ishida Akira 5p W+12 262 sgf
1972-05-03 Sakai Masanori 3p Hanawa Yasutoki 3p W+R 74 sgf
1972-05-04 Tanaka Minaichi 5p Yokoyama Koichi 5p B+R 127 sgf
1972-05-04 Kamimura Kunio 6p Nakagawa Shinsuke 7p B+R 139 sgf
1972-05-04 Inagaki Koichi 5p Ito Makoto 5p B+R 151 sgf
1972-05-04 Ishigure Ikuro 7p Magari Reiki 8p B+R 153 sgf
1972-05-04 Kuroda Yukio 7p Nakamura Yutaro 8p B+R 157 sgf
1972-05-04 Chino Tadahiko 7p Ishii Kunio 8p W+R 160 sgf
1972-05-04 Sato Kaoru 6p Abe Yoshiteru 7p W+R 160 sgf
1972-05-04 Koyama Shizuo 5p Kobayashi Koichi 5p W+R 172 sgf
1972-05-04 Takahashi Toshimitsu 7p Hane Yasumasa 8p W+R 172 sgf
1972-05-04 Kanno Kiyonori 6p Ishida Yoshio 7p W+R 210 sgf
1972-05-04 Ozaki Hiroshi 1p Nabeshima Ichiro 7p W+R 212 sgf
1972-05-04 Cho Chikun 5p Kosugi Kiyoshi 5p B+11 232 sgf
1972-05-04 Sugiuchi Kazuko 6p Sanno Hirotaka 7p B+7 238 sgf
1972-05-04 Watanabe Hideo 6p Izumo Eiji 6p B+3 240 sgf
1972-05-04 Naganuma Makoto 5p Kodama Kunio 5p B+8 243 sgf
1972-05-04 Saijo Masataka 6p Hisai Keishi 8p B+R 247 sgf
1972-05-04 Tozawa Akinobu 6p Takagi Shoichi 7p 0 272 sgf
1972-05-04 Sakai Toshio 6p Nakaoka Jiro 6p B+2 287 sgf
1972-05-10 Honda Sachiko 4p Kodama Kunio 5p W+R 130 sgf
1972-05-10 Ogawa Tomoko 2p Nakayama Noriyuki 3p W+R 160 sgf
1972-05-10 Ishigure Makiko 1p Watanabe Reiji 3p W+R 184 sgf
1972-05-10 Kawai Tetsuyuki 4p Koyama Shizuo 5p B+R 189 sgf
1972-05-10 Otani Motohiro 4p Shirae Haruhiko 5p B+1 221 sgf
1972-05-10 Izumitani Masanori 4p Haruyama Isamu 6p W+5 293 sgf
1972-05-11 Takamizawa Tadao 5p Kuwahara Munehisa 7p B+R 115 sgf
1972-05-11 Hirano Masaaki 5p Nishigami Yoshihiko 5p W+1 124 sgf
1972-05-11 Morishima Kaoru 5p Sakaguchi Ryuzo 5p W+R 170 sgf
1972-05-11 Kojima Takaho 6p Kudo Norio 8p B+R 173 sgf
1972-05-11 Hamajima Hisayoshi 6p Segawa Yoshio 8p W+R 182 sgf
1972-05-11 Kamimura Kunio 6p Ando Takeo 6p B+R 195 sgf
1972-05-11 Kobayashi Reiko 6p Kurosawa Tadanao 7p B+3 205 sgf
1972-05-11 Matsumoto Tokuji 7p Sakakibara Shoji 8p W+2 207 sgf
1972-05-11 Matsuoka Teruo 6p Kaji Kazutame 6p W+R 208 sgf
1972-05-11 Kitamura Hiroshi 5p Suzuki Masaharu 5p B+7 211 sgf
1972-05-11 Kuwata Yasuaki 5p Yoshida Yoichi 7p B+R 223 sgf
1972-05-11 Oeda Yusuke 7p Sometani Kazuo 7p W+R 224 sgf
1972-05-11 Fukui Masaaki 5p Ishige Kakuo 7p B+R 225 sgf
1972-05-11 Kato Masao 7p Seo Hisashi 7p W+R 228 sgf
1972-05-11 Hiroe Katsuhiko 5p Tsuchida Masamitsu 7p B+6 232 sgf
1972-05-11 Nabeshima Akira 5p Hayase Hiroshi 7p B+R 235 sgf
1972-05-11 Tsujii Ryotaro 6p Sakai Michiharu 8p B+4 258 sgf
1972-05-11 Takeuchi Sumio 4p Ito Tomoe 5p W+R 278 sgf
1972-05-11 Shinohara Masami 8p Kusaka Kaneo 7p B+6 284 sgf
1972-05-11 Komatsu Nobuaki 5p Shimohira Akio 5p B+1 295 sgf
1972-05-11 Asano Hideaki 4p Ishii Mamoru 6p B+R 79 sgf
1972-05-17 Ashiba Katsumi 3p Ito Hitoshi 3p B+R 143 sgf
1972-05-17 Takenaka Kotaro 4p Kawamoto Noboru 6p W+R 146 sgf
1972-05-17 Konishi Taizo 2p Nakayama Noriyuki 3p W+R 154 sgf
1972-05-17 Hisajima Kunio 4p Cho Chikun 5p W+R 176 sgf
1972-05-18 Ozaki Harumi 5p Kageyama Toshiro 6p W+R 130 sgf
1972-05-18 Sugiuchi Kazuko 6p Nakamura Yutaro 8p B+R 143 sgf
1972-05-18 Noguchi Hitoshi 4p Yokoyama Koichi 5p W+R 152 sgf
1972-05-18 Abe Yoshiteru 7p Hane Yasumasa 8p B+R 183 sgf
1972-05-18 Miwa Yoshiro 7p Haruyama Isamu 6p B+R 187 sgf
1972-05-18 Sakai Takeshi 6p Saijo Masataka 6p B+R 209 sgf
1972-05-18 Amayake Nobuo 5p Izutani Minoru 5p W+R 218 sgf
1972-05-18 Nakagawa Shinsuke 7p Sumino Tsunehiro 8p B+R 221 sgf
1972-05-18 Ishida Akira 5p Chino Tadahiko 7p B+R 231 sgf
1972-05-18 Shirae Haruhiko 5p Naganuma Makoto 5p B+R 237 sgf
1972-05-18 Ito Tamotsu 4p Hiroe Katsuhiko 5p W+8 238 sgf
1972-05-18 Nakaoka Jiro 6p Hoshino Toshi 8p W+4 244 sgf
1972-05-18 Hisai Keishi 8p Magari Reiki 8p B+7 247 sgf
1972-05-18 Tozawa Akinobu 6p Suzuki Goro 7p 0 263 sgf
1972-05-18 Takemiya Masaki 6p Takagi Shoichi 7p W+R 270 sgf
1972-05-18 Ito Makoto 5p Shimohira Akio 5p W+1 279 sgf
1972-05-18 Watanabe Hideo 6p Sanno Hirotaka 7p B+4 288 sgf
1972-05-24 Hisajima Kunio 4p Kamimura Kunio 6p W+R 126 sgf
1972-05-24 Nakayama Noriyuki 3p Nakamura Hidehito 4p B+R 199 sgf
1972-05-24 Amano Masafumi 3p Watanabe Reiji 3p W+15 243 sgf
1972-05-24 Gaku Yuzuru 3p Kitamura Hiroshi 5p B+6 277 sgf
1972-05-24 Miyazaki Hiroshi 4p Oka Nobumitsu 5p B+2 338 sgf
1972-05-24 Ando Toshiyuki 1p Hanawa Yasutoki 3p W+R 80 sgf
1972-05-25 Kobayashi Reiko 6p Kawamoto Noboru 6p W+R 120 sgf
1972-05-25 Kuwahara Munehisa 7p Ishige Kakuo 7p W+R 136 sgf
1972-05-25 Nabeshima Akira 5p Mizuno Ichiro 4p W+R 144 sgf
1972-05-25 Yokoyama Koichi 5p Takamizawa Tadao 5p B+R 149 sgf
1972-05-25 Kato Masao 7p Ishii Kunio 8p B+R 165 sgf
1972-05-25 Nishigami Yoshihiko 5p Izumo Eiji 6p B+R 187 sgf
1972-05-25 Takahashi Toshimitsu 7p Ishii Mamoru 6p W+R 188 sgf
1972-05-25 Fukui Susumu 5p Oeda Yusuke 7p W+R 192 sgf
1972-05-25 Maetani Shingo 4p Sato Kaoru 6p W+R 196 sgf
1972-05-25 Morishima Kaoru 5p Tsuchida Masamitsu 7p W+R 240 sgf
1972-05-25 Kaji Kazutame 6p Sakakibara Shoji 9p B+5 249 sgf
1972-05-25 Shinohara Masami 8p Segawa Yoshio 8p 0 251 sgf
1972-05-25 Sakaguchi Ryuzo 5p Kusaka Kaneo 7p B+1 255 sgf
1972-05-25 Matsuoka Teruo 6p Hayase Hiroshi 7p W+2 266 sgf
1972-05-25 Kojima Takaho 7p Kurosawa Tadanao 7p W+2 268 sgf
1972-05-25 Yoshida Yoichi 7p Kudo Norio 8p B+R 61 sgf
1972-05-31 Sato Masaharu 4p Fukui Susumu 5p B+R 167 sgf
1972-05-31 Ezura Yuichi 4p Kobayashi Koichi 5p W+2 255 sgf
1972-05-31 Inoue Kunio 4p Naganuma Makoto 5p B+5 303 sgf
1972-06-01 Abe Yoshiteru 7p Ishigure Ikuro 7p B+R 103 sgf
1972-06-01 Amayake Nobuo 5p Hirano Masaaki 5p B+R 127 sgf
1972-06-01 Watanabe Hideo 6p Takeda Hakuai 5p B+R 145 sgf
1972-06-01 Koyama Shizuo 5p Takemiya Masaki 6p W+R 160 sgf
1972-06-01 Sakai Takeshi 6p Kuroda Yukio 7p B+R 173 sgf
1972-06-01 Komatsu Nobuaki 5p Tsujii Ryotaro 6p B+R 187 sgf
1972-06-01 Suzuki Masaharu 5p Chino Tadahiko 7p W+1 221 sgf
1972-06-01 Sumino Tsunehiro 8p Hisai Keishi 8p B+1 230 sgf
1972-06-01 Kanno Kiyonori 6p Haruyama Isamu 6p W+R 238 sgf
1972-06-01 Kageyama Toshiro 6p Sugiuchi Kazuko 6p W+R 244 sgf
1972-06-01 Hiroe Katsuhiko 5p Miwa Yoshiro 7p B+1 250 sgf
1972-06-01 Izumitani Masanori 4p Kuwata Yasuaki 5p B+1 258 sgf
1972-06-01 Nakagawa Shinsuke 7p Hoshino Toshi 8p W+9 260 sgf
1972-06-01 Oka Nobumitsu 5p Fukui Masaaki 6p B+R 261 sgf
1972-06-01 Ando Takeo 6p Magari Reiki 8p W+9 294 sgf
1972-06-01 Honma Akio 5p Tanimiya Teiji 6p W+R 78 sgf
1972-06-07 Hanawa Yasutoki 3p Otani Motohiro 4p B+R 151 sgf
1972-06-07 Awaji Shuzo 4p Tozawa Akinobu 6p B+R 213 sgf
1972-06-07 Nakamura Hidehito 4p Kosugi Kiyoshi 5p B+8 246 sgf
1972-06-08 Mizuno Ichiro 4p Saijo Masataka 6p B+R 109 sgf
1972-06-08 Baba Shigeru 4p Nishigami Yoshihiko 5p B+R 123 sgf
1972-06-08 Suzuki Masaharu 5p Ishii Mamoru 6p B+R 159 sgf
1972-06-08 Inagaki Koichi 5p Sakaguchi Ryuzo 5p B+R 163 sgf
1972-06-08 Sato Kaoru 6p Shinohara Masami 8p W+R 180 sgf
1972-06-08 Kusaka Kaneo 7p Nabeshima Ichiro 7p W+R 184 sgf
1972-06-08 Shirae Haruhiko 5p Kato Masao 7p W+R 196 sgf
1972-06-08 Hane Yasumasa 8p Ishii Kunio 8p B+R 197 sgf
1972-06-08 Ozaki Harumi 5p Ito Hiroshi 4p W+R 210 sgf
1972-06-08 Matsumoto Tokuji 7p Sanno Hirotaka 7p B+8 218 sgf
1972-06-08 Noguchi Hitoshi 4p Kobayashi Koichi 5p W+9 219 sgf
1972-06-08 Kawamoto Noboru 6p Nakamura Yutaro 8p W+1 242 sgf
1972-06-08 Ishige Kakuo 7p Takagi Shoichi 7p B+2 248 sgf
1972-06-08 Komatsu Nobuaki 5p Oka Mitsuo 5p B+9 257 sgf
1972-06-08 Izumitani Masanori 4p Okatani Mitsuo 4p B+R 265 sgf
1972-06-08 Ezura Yuichi 4p Sakai Takeshi 6p W+2 272 sgf
1972-06-14 Nakayama Noriyuki 3p Inoue Kunio 4p B+R 191 sgf
1972-06-14 Suzuki Masaharu 5p Yokoyama Kunitada 4p W+R 202 sgf
1972-06-14 Su Kaiseki 3p Shirae Haruhiko 5p B+2 262 sgf
1972-06-14 Oto Shozo 1p Kono Yukio 2p W+1 265 sgf
1972-06-15 Kawamura Masamichi 4p Hirano Masaaki 5p B+R 119 sgf
1972-06-15 Nakaoka Jiro 6p Nakagawa Shinsuke 7p B+R 155 sgf
1972-06-15 Ishigure Ikuro 7p Yoshida Yoichi 7p W+R 186 sgf
1972-06-15 Tanaka Minaichi 5p Kuroda Yukio 7p B+R 199 sgf
1972-06-15 Kobayashi Reiko 6p Magari Reiki 8p W+R 216 sgf
1972-06-15 Seo Hisashi 7p Kageyama Toshiro 6p B+R 223 sgf
1972-06-15 Shimohira Akio 5p Oka Mitsuo 5p B+6 232 sgf
1972-06-15 Kitamura Hiroshi 5p Takahashi Toshimitsu 7p W+2 233 sgf
1972-06-15 Kamimura Kunio 6p Sakakibara Shoji 9p B+11 240 sgf
1972-06-15 Kurosawa Tadanao 7p Suzuki Goro 7p W+R 246 sgf
1972-06-15 Kuwata Yasuaki 5p Nabeshima Akira 5p W+2 247 sgf
1972-06-15 Tanimiya Teiji 6p Hoshino Toshi 8p B+8 262 sgf
1972-06-15 Matsuoka Teruo 6p Tsuchida Masamitsu 7p B+7 267 sgf
1972-06-15 Sometani Kazuo 7p Segawa Yoshio 8p B+R 71 sgf
1972-06-15 Ishii Mamoru 6p Kojima Takaho 7p B+R 91 sgf
1972-06-21 Nakamura Hidehito 4p Naganuma Makoto 5p B+R 179 sgf
1972-06-21 Miyazaki Hiroshi 4p Kanno Kiyonori 6p B+R 219 sgf
1972-06-21 Watanabe Reiji 3p Ono Yutaka 4p B+R 219 sgf
1972-06-22 Tanimiya Teiji 6p Ishige Kakuo 7p B+R 113 sgf
1972-06-22 Cho Chikun 5p Ishigure Ikuro 7p B+R 115 sgf
1972-06-22 Inoue Kunio 4p Oka Nobumitsu 5p B+R 141 sgf
1972-06-22 Hamajima Hisayoshi 6p Tsujii Ryotaro 6p B+R 145 sgf
1972-06-22 Honma Akio 5p Kobayashi Koichi 6p W+R 156 sgf
1972-06-22 Izumo Eiji 6p Sumino Tsunehiro 8p W+R 162 sgf
1972-06-22 Sakai Isao 4p Inagaki Koichi 5p B+R 163 sgf
1972-06-22 Takemiya Masaki 6p Kudo Norio 8p B+R 163 sgf
1972-06-22 Kano Kazuo 4p Ito Makoto 5p B+R 165 sgf
1972-06-22 Kosugi Kiyoshi 5p Matsumoto Tokuji 7p B+R 171 sgf
1972-06-22 Ito Tamotsu 4p Morishima Kaoru 5p B+R 173 sgf
1972-06-22 Okatani Mitsuo 4p Amayake Nobuo 5p W+R 200 sgf
1972-06-22 Takamizawa Tadao 5p Ishida Akira 5p W+1 204 sgf
1972-06-22 Fukui Susumu 5p Ishida Yoshio 7p W+R 218 sgf
1972-06-22 Ito Tomoe 5p Seo Hisashi 7p W+R 220 sgf
1972-06-22 Hayase Hiroshi 7p Hisai Keishi 8p W+R 240 sgf
1972-06-22 Ando Takeo 6p Oeda Yusuke 7p W+3 252 sgf
1972-06-22 Izutani Minoru 5p Kuwahara Munehisa 7p B+R 97 sgf
1972-09-20 Takeuchi Sumio 4p Fukui Susumu 5p B+R 127 sgf
1972-09-20 Hanawa Yasutoki 3p Nakayama Noriyuki 3p W+R 222 sgf
1972-09-20 Awaji Shuzo 4p Ando Takeo 6p B+2 287 sgf
1972-09-21 Tsuchida Masamitsu 7p Sumino Tsunehiro 8p B+R 103 sgf
1972-09-21 Kobayashi Koichi 6p Nakagawa Shinsuke 7p B+R 119 sgf
1972-09-21 Cho Chikun 5p Chino Tadahiko 7p B+R 131 sgf
1972-09-21 Kaji Kazutame 6p Nakamura Yutaro 8p B+R 135 sgf
1972-09-21 Ito Makoto 5p Kurosawa Tadanao 7p W+R 146 sgf
1972-09-21 Nabeshima Akira 5p Ozaki Harumi 5p B+R 153 sgf
1972-09-21 Tozawa Akinobu 6p Magari Reiki 8p W+R 170 sgf
1972-09-21 Amayake Nobuo 5p Morishima Kaoru 5p W+R 176 sgf
1972-09-21 Shirae Haruhiko 5p Ishida Yoshio 7p W+R 180 sgf
1972-09-21 Sakai Takeshi 6p Kawamoto Noboru 6p B+R 181 sgf
1972-09-21 Nishigami Yoshihiko 5p Matsumoto Tokuji 7p B+7 196 sgf
1972-09-21 Saijo Masataka 6p Kusaka Kaneo 7p B+R 199 sgf
1972-09-21 Naganuma Makoto 5p Sato Kaoru 6p B+1 235 sgf
1972-09-21 Hirano Masaaki 5p Nabeshima Ichiro 7p B+5 283 sgf
1972-09-21 Hamajima Hisayoshi 6p Hane Yasumasa 8p W+9 288 sgf
1972-09-21 Sugiuchi Kazuko 6p Izutani Minoru 6p B+R 99 sgf
1972-09-27 Hisajima Kunio 4p Honma Akio 5p B+12 271 sgf
1972-09-27 Ezura Yuichi 4p Koyama Shizuo 5p B+R 77 sgf
1972-09-28 Watanabe Reiji 3p Yokoyama Koichi 5p W+R 106 sgf
1972-09-28 Izumo Eiji 6p Sometani Kazuo 7p W+R 122 sgf
1972-09-28 Kobayashi Reiko 6p Kuwahara Munehisa 7p B+R 159 sgf
1972-09-28 Hoshino Toshi 8p Segawa Yoshio 8p B+R 185 sgf
1972-09-28 Ishii Mamoru 6p Ishige Kakuo 7p B+R 217 sgf
1972-09-28 Okumura Hideo 3p Inagaki Koichi 5p W+R 224 sgf
1972-09-28 Kanno Kiyonori 6p Shinohara Masami 8p W+R 228 sgf
1972-09-28 Oka Mitsuo 5p Kojima Takaho 7p 0 229 sgf
1972-09-28 Ishida Akira 5p Abe Yoshiteru 7p B+R 243 sgf
1972-09-28 Watanabe Hideo 6p Seo Hisashi 8p 0 251 sgf
1972-09-28 Ito Tamotsu 4p Tsujii Ryotaro 6p 0 263 sgf
1972-09-28 Kageyama Toshiro 6p Kudo Norio 8p W+16 274 sgf
1972-09-28 Kamimura Kunio 6p Kato Masao 7p B+7 280 sgf
1972-09-28 Oka Nobumitsu 5p Suzuki Goro 7p W+R 300 sgf
1972-09-28 Kosugi Kiyoshi 5p Ishigure Ikuro 7p B+R 65 sgf
1972-09-28 Kano Kazuo 4p Hiroe Katsuhiko 5p W+R 96 sgf
1972-10-04 Hanawa Yasutoki 3p Kobayashi Koichi 6p W+R 130 sgf
1972-10-04 Nakayama Noriyuki 3p Fukui Susumu 5p B+R 171 sgf
1972-10-04 Yamashiro Hiroshi 1p Tanaka Michio 2p B+R 229 sgf
1972-10-04 Ono Yutaka 4p Kitamura Hiroshi 5p B+2 236 sgf
1972-10-05 Kuwata Yasuaki 5p Kawamoto Noboru 6p B+R 123 sgf
1972-10-05 Komatsu Nobuaki 5p Tozawa Akinobu 6p W+R 126 sgf
1972-10-05 Baba Shigeru 4p Takemiya Masaki 6p W+R 128 sgf
1972-10-05 Saijo Masataka 6p Yoshida Yoichi 7p B+R 175 sgf
1972-10-05 Nakamura Hidehito 4p Nakaoka Jiro 6p B+R 185 sgf
1972-10-05 Tanaka Minaichi 5p Ide Yaojiro 4p B+9 187 sgf
1972-10-05 Suzuki Masaharu 5p Takahashi Toshimitsu 7p B+R 187 sgf
1972-10-05 Ozaki Harumi 5p Hayase Hiroshi 7p W+R 188 sgf
1972-10-05 Morishima Kaoru 5p Sakai Isao 4p B+12 194 sgf
1972-10-05 Kusaka Kaneo 7p Ishii Kunio 8p W+4 223 sgf
1972-10-05 Tanimiya Teiji 6p Kuroda Yukio 7p B+2 244 sgf
1972-10-05 Kurosawa Tadanao 7p Hisai Keishi 8p B+6 245 sgf
1972-10-05 Takagi Shoichi 7p Hane Yasumasa 8p 0 247 sgf
1972-10-05 Ito Makoto 5p Haruyama Isamu 6p W+3 264 sgf
1972-10-05 Ito Tomoe 5p Fukui Masaaki 6p W+6 269 sgf
1972-10-05 Ito Hiroshi 4p Hamajima Hisayoshi 6p B+2 286 sgf
1972-10-05 Ishida Yoshio 7p Sanno Hirotaka 7p B+R 89 sgf
1972-10-05 Kawamura Masamichi 4p Sakaguchi Ryuzo 5p B+R 93 sgf
1972-10-11 Honda Sachiko 4p Ishida Akira 5p W+R 124 sgf
1972-10-11 Takenaka Kotaro 4p Honma Akio 5p B+R 137 sgf
1972-10-11 Otani Motohiro 4p Kobayashi Reiko 6p W+7 245 sgf
1972-10-12 Okumura Noboru 4p Kageyama Toshiro 6p W+R 106 sgf
1972-10-12 Nakamura Yutaro 8p Ishige Kakuo 7p B+R 111 sgf
1972-10-12 Ishigure Ikuro 7p Takahashi Toshimitsu 7p B+R 143 sgf
1972-10-12 Okatani Mitsuo 4p Izumo Eiji 6p W+R 150 sgf
1972-10-12 Kaji Kazutame 6p Kato Masao 7p W+R 188 sgf
1972-10-12 Noguchi Hitoshi 4p Sugiuchi Kazuko 6p W+R 190 sgf
1972-10-12 Shinohara Masami 8p Suzuki Goro 7p B+10 227 sgf
1972-10-12 Sakai Takeshi 6p Kobayashi Koichi 6p B+R 237 sgf
1972-10-12 Nishigami Yoshihiko 5p Matsuoka Teruo 6p W+3 237 sgf
1972-10-12 Ishii Mamoru 7p Sumino Tsunehiro 8p B+R 259 sgf
1972-10-12 Cho Chikun 5p Sato Kaoru 6p B+R 261 sgf
1972-10-12 Nabeshima Ichiro 7p Sometani Kazuo 8p W+12 309 sgf
1972-10-12 Koyama Shizuo 5p Kuwahara Munehisa 7p B+R 71 sgf
1972-10-12 Matsumoto Tokuji 7p Kojima Takaho 7p W+R 80 sgf
1972-10-18 Sekine Naohisa 3p Fukui Masaaki 6p W+R 110 sgf
1972-10-18 Kawai Tetsuyuki 4p Watanabe Hideo 6p B+R 205 sgf
1972-10-18 Sakai Masanori 3p Takamizawa Tadao 5p W+R 212 sgf
1972-10-19 Takemiya Masaki 6p Kojima Takaho 7p B+R 139 sgf
1972-10-19 Takagi Shoichi 7p Seo Hisashi 8p B+R 141 sgf
1972-10-19 Baba Shigeru 4p Hirano Masaaki 5p B+R 171 sgf
1972-10-19 Hane Yasumasa 8p Segawa Yoshio 8p B+R 193 sgf
1972-10-19 Nishigami Yoshihiko 5p Kuwata Yasuaki 5p B+2 195 sgf
1972-10-19 Yokoyama Koichi 5p Nakagawa Shinsuke 7p W+R 202 sgf
1972-10-19 Naganuma Makoto 5p Miwa Yoshiro 7p B+3 211 sgf
1972-10-19 Kamimura Kunio 6p Chino Tadahiko 7p B+12 226 sgf
1972-10-19 Kodama Kunio 5p Kurosawa Tadanao 7p B+R 237 sgf
1972-10-19 Shirae Haruhiko 5p Kawamoto Noboru 6p B+3 243 sgf
1972-10-19 Ando Takeo 6p Ishida Yoshio 7p W+1 253 sgf
1972-10-19 Hoshino Toshi 8p Ishii Kunio 8p B+1 260 sgf
1972-10-19 Kanno Kiyonori 6p Tanimiya Teiji 6p W+R 264 sgf
1972-10-19 Nakaoka Jiro 6p Sato Kaoru 6p B+6 267 sgf
1972-10-19 Yoshida Yoichi 7p Kusaka Kaneo 7p B+1 270 sgf
1972-10-25 Asano Hideaki 5p Shirae Haruhiko 5p W+R 186 sgf
1972-10-25 Yokoyama Koichi 5p Sato Masaharu 5p 0 250 sgf
1972-10-25 Noguchi Hitoshi 4p Kosugi Kiyoshi 5p B+9 289 sgf
1972-10-26 Nagahara Yoshiaki 4p Izutani Minoru 6p B+R 137 sgf
1972-10-26 Amayake Nobuo 5p Sometani Kazuo 8p W+R 164 sgf
1972-10-26 Matsuoka Teruo 6p Hisai Keishi 8p W+R 184 sgf
1972-10-26 Tsujii Ryotaro 6p Tsuchida Masamitsu 7p W+R 184 sgf
1972-10-26 Kuroda Yukio 7p Matsumoto Tokuji 7p W+R 186 sgf
1972-10-26 Inagaki Koichi 6p Kobayashi Reiko 6p B+R 219 sgf
1972-10-26 Matsuoka Akira 3p Nabeshima Akira 5p W+9 233 sgf
1972-10-26 Hamajima Hisayoshi 6p Hayase Hiroshi 7p B+3 238 sgf
1972-10-26 Nabeshima Ichiro 7p Magari Reiki 8p B+R 241 sgf
1972-10-26 Tsutsui Katsumi 3p Ito Tomoe 5p B+17 242 sgf
1972-10-26 Nakamura Yutaro 8p Kudo Norio 8p B+R 243 sgf
1972-10-26 Gaku Yuzuru 3p Suzuki Masaharu 5p B+R 251 sgf
1972-10-26 Oka Mitsuo 5p Suzuki Goro 7p W+8 268 sgf
1972-10-26 Kitamura Hiroshi 5p Kaji Kazutame 6p W+1 286 sgf
1972-10-26 Ito Hiroshi 4p Komatsu Nobuaki 5p 0 295 sgf
1972-10-26 Abe Yoshiteru 7p Kuwahara Munehisa 7p B+R 61 sgf
1972-10-26 Sugiuchi Kazuko 6p Takahashi Toshimitsu 7p B+R 85 sgf
1972-10-26 Honma Akio 5p Kato Masao 7p W+R 90 sgf
1972-10-26 Oka Nobumitsu 5p Ishii Mamoru 6p W+R 98 sgf
1972-11-01 Miyazawa Goro 4p Koyama Shizuo 5p W+R 166 sgf
1972-11-01 Shiratori Sumiko 3p Kodama Kunio 5p B+3 251 sgf
1972-11-02 Kanno Kiyonori 6p Ishigure Ikuro 7p B+R 121 sgf
1972-11-02 Kamimura Kunio 6p Takemiya Masaki 7p W+R 128 sgf
1972-11-02 Takamizawa Tadao 5p Watanabe Hideo 6p W+R 162 sgf
1972-11-02 Tanaka Minaichi 5p Morikawa Masao 4p B+R 169 sgf
1972-11-02 Mizuno Ichiro 4p Nakaoka Jiro 6p W+0 186 sgf
1972-11-02 Tozawa Akinobu 6p Chino Tadahiko 7p W+R 188 sgf
1972-11-02 Ishige Kakuo 7p Nakagawa Shinsuke 7p W+R 192 sgf
1972-11-02 Izumo Eiji 6p Yoshida Yoichi 7p W+R 198 sgf
1972-11-02 Sato Masaharu 5p Sakaguchi Ryuzo 5p B+R 217 sgf
1972-11-02 Tsujii Ryotaro 6p Ishii Kunio 8p B+R 221 sgf
1972-11-02 Saijo Masataka 6p Segawa Yoshio 8p W+R 230 sgf
1972-11-02 Seo Hisashi 8p Shinohara Masami 8p B+6 244 sgf
1972-11-02 Tanimiya Teiji 6p Ando Takeo 6p B+7 246 sgf
1972-11-02 Ito Makoto 5p Hirano Masaaki 5p B+1 266 sgf
1972-11-02 Sakai Takeshi 6p Hoshino Toshi 8p W+7 277 sgf
1972-11-02 Kawamoto Noboru 6p Kurosawa Tadanao 7p B+2 313 sgf
1972-11-08 Nagahara Yoshiaki 4p Ando Takeo 6p B+3 262 sgf
1972-11-09 Ishida Yoshio 7p Kuwahara Munehisa 7p B+R 115 sgf
1972-11-09 Naganuma Makoto 5p Honma Akio 5p W+R 148 sgf
1972-11-09 Kuroda Yukio 7p Takahashi Toshimitsu 7p B+R 157 sgf
1972-11-09 Takagi Shoichi 7p Hayase Hiroshi 7p B+R 159 sgf
1972-11-09 Oka Nobumitsu 5p Sanno Hirotaka 7p B+R 167 sgf
1972-11-09 Cho Chikun 5p Suzuki Masaharu 5p B+R 193 sgf
1972-11-09 Okatani Mitsuo 4p Matsuoka Teruo 6p B+R 199 sgf
1972-11-09 Yamashita Yorimoto 3p Ozaki Harumi 5p B+R 213 sgf
1972-11-09 Sato Kaoru 6p Hisai Keishi 8p B+3 225 sgf
1972-11-09 Okumura Noboru 4p Oka Mitsuo 5p B+R 237 sgf
1972-11-09 Kusaka Kaneo 7p Hamajima Hisayoshi 6p B+2 243 sgf
1972-11-09 Nishigami Yoshihiko 5p Izutani Minoru 6p B+7 266 sgf
1972-11-09 Shirae Haruhiko 5p Suzuki Goro 7p B+1 267 sgf
1972-11-09 Sakaguchi Ryuzo 5p Kamimura Kunio 6p B+1 273 sgf
1972-11-09 Fukui Masaaki 6p Sugiuchi Kazuko 6p B+6 275 sgf
1972-11-09 Haruyama Isamu 6p Kaji Kazutame 6p B+5 287 sgf
1972-11-15 Asano Hideaki 5p Kitamura Hiroshi 5p B+R 211 sgf
1972-11-15 Izumitani Masanori 4p Ishida Akira 5p W+6 228 sgf
1972-11-16 Kato Masao 7p Hoshino Toshi 8p B+R 101 sgf
1972-11-16 Nabeshima Ichiro 7p Matsuoka Teruo 6p B+R 103 sgf
1972-11-16 Watanabe Hideo 6p Ishii Mamoru 7p B+R 133 sgf
1972-11-16 Takeda Hakuai 5p Kawai Tetsuyuki 4p B+R 151 sgf
1972-11-16 Miwa Yoshiro 7p Chino Tadahiko 7p W+R 176 sgf
1972-11-16 Inagaki Koichi 6p Ishige Kakuo 7p W+6 226 sgf
1972-11-16 Sakai Isao 4p Izumo Eiji 6p B+5 227 sgf
1972-11-16 Morishima Kaoru 5p Seo Hisashi 8p B+8 228 sgf
1972-11-16 Yoshida Yoichi 7p Segawa Yoshio 8p B+R 229 sgf
1972-11-16 Tamura Noboru 4p Komatsu Nobuaki 5p B+R 237 sgf
1972-11-16 Nabeshima Akira 5p Hiroe Katsuhiko 6p B+17 240 sgf
1972-11-16 Takamizawa Tadao 5p Kanno Kiyonori 6p W+R 246 sgf
1972-11-16 Kageyama Toshiro 6p Ishigure Ikuro 7p W+6 250 sgf
1972-11-16 Fukui Susumu 5p Kobayashi Reiko 6p 0 255 sgf
1972-11-16 Tsujii Ryotaro 6p Sometani Kazuo 8p B+11 258 sgf
1972-11-16 Kosugi Kiyoshi 5p Tanimiya Teiji 6p B+2 275 sgf
1972-11-16 Magari Reiki 8p Ishii Kunio 8p B+3 287 sgf
1972-11-16 Kudo Norio 8p Shinohara Masami 8p W+R 46 sgf
1972-11-22 Suzuki Tsuna 3p Oka Nobumitsu 5p B+R 189 sgf
1972-11-22 Umeki Suguru 3p Naganuma Makoto 5p B+3 242 sgf
1972-11-23 Yamashita Yorimoto 3p Hirano Masaaki 5p B+R 129 sgf
1972-11-23 Kobayashi Koichi 6p Nakaoka Jiro 6p B+R 153 sgf
1972-11-23 Komatsu Nobuaki 5p Izutani Minoru 6p W+R 158 sgf
1972-11-23 Koyama Shizuo 5p Fukui Masaaki 6p B+R 165 sgf
1972-11-23 Maetani Shingo 5p Sakaguchi Ryuzo 5p W+3 172 sgf
1972-11-23 Kanai Shinichi 4p Suzuki Masaharu 5p B+R 185 sgf
1972-11-23 Hayase Hiroshi 7p Ishida Yoshio 7p W+R 204 sgf
1972-11-23 Cho Chikun 5p Takagi Shoichi 7p B+R 207 sgf
1972-11-23 Sakai Takeshi 6p Abe Yoshiteru 7p B+19 209 sgf
1972-11-23 Haruyama Isamu 6p Tozawa Akinobu 6p W+R 210 sgf
1972-11-23 Matsuoka Akira 3p Oka Mitsuo 5p W+1 219 sgf
1972-11-23 Sanno Hirotaka 7p Kudo Norio 8p W+5 252 sgf
1972-11-23 Hisai Keishi 8p Hane Yasumasa 8p B+7 283 sgf
1972-11-23 Takemiya Masaki 7p Matsumoto Tokuji 7p B+R 91 sgf