Up

Oteai 1974

date black white result #mv sgf
1974 Takemiya Masaki 7p Hane Yasumasa 8p B+ 101 sgf
1974-04-17 Ito Yoshio 1p Shoji Kazuko 2p B+R 113 sgf
1974-04-17 Sato Machiko 1p Watanabe Reiji 3p W+R 148 sgf
1974-04-17 Morikawa Masao 4p Amano Masafumi 3p B+R 155 sgf
1974-04-17 Iwata Hajime 3p Miyazawa Goro 4p B+R 187 sgf
1974-04-17 Kobayashi Chizu 2p Cho Shoen 3p B+R 213 sgf
1974-04-17 Kobayashi Satoru 1p Oto Shozo 2p B+R 239 sgf
1974-04-18 Hiroe Katsuhiko 6p Sometani Kazuo 8p B+R 121 sgf
1974-04-18 Ishii Kunio 8p Yoshida Yoichi 7p W+R 130 sgf
1974-04-18 Nakagawa Shinji 7p Yamazaki Masuo 6p B+R 131 sgf
1974-04-18 Nabeshima Akira 5p Kusaka Kaneo 7p W+R 146 sgf
1974-04-18 Ishii Mamoru 7p Nakamura Yutaro 8p B+R 165 sgf
1974-04-18 Koyama Shizuo 5p Fukui Susumu 5p B+R 181 sgf
1974-04-18 Tsujii Ryotaro 6p Hane Yasumasa 8p W+R 182 sgf
1974-04-18 Haruyama Isamu 6p Chino Tadahiko 7p B+2 197 sgf
1974-04-18 Yokoyama Koichi 5p Miyazaki Hiroshi 5p B+R 221 sgf
1974-04-18 Oka Mitsuo 5p Sakaguchi Ryuzo 6p W+R 224 sgf
1974-04-18 Hamajima Hisayoshi 6p Hisai Keishi 8p B+8 235 sgf
1974-04-18 Maetani Shingo 5p Hayase Hiroshi 7p B+1 236 sgf
1974-04-18 Izumo Eiji 6p Amayake Nobuo 5p B+4 300 sgf
1974-04-24 Kimura Yoshio 1p Sakai Masanori 3p W+R 108 sgf
1974-04-24 Honda Sachiko 4p Hanawa Yasutoki 4p W+R 120 sgf
1974-04-24 Yamamoto Masato 2p Okumura Hideo 4p B+R 195 sgf
1974-04-24 Nobuta Shigehito 1p Tokimoto Hajime 3p B+7 242 sgf
1974-04-24 Inoue Hatsue 1p O Rissei 2p W+4 250 sgf
1974-04-25 Kawamura Masamichi 5p Ito Hiroshi 5p B+R 103 sgf
1974-04-25 Fukui Masaaki 6p Kaji Kazutame 7p B+R 129 sgf
1974-04-25 Sanno Hirotaka 7p Magari Reiki 8p B+R 181 sgf
1974-04-25 Kageyama Toshiro 6p Kuroda Yukio 7p B+R 217 sgf
1974-04-25 Kanno Kiyonori 6p Seo Hisashi 8p W+R 218 sgf
1974-04-25 Izutani Minoru 6p Segawa Yoshio 8p W+4 221 sgf
1974-04-25 Nishigami Yoshihiko 5p Nabeshima Ichiro 8p B+2 243 sgf
1974-04-25 Suzuki Masaharu 5p Honma Akio 5p B+1 255 sgf
1974-05-01 Kobayashi Satoru 1p Tokimoto Hajime 3p B+R 113 sgf
1974-05-01 Aragaki Takeshi 2p Yamashiro Hiroshi 3p B+R 173 sgf
1974-05-01 Koyama Hideo 1p Kobayashi Chizu 2p W+R 174 sgf
1974-05-01 Morikawa Masao 4p Takenaka Kotaro 4p B+R 175 sgf
1974-05-02 Cho Chikun 6p Hane Yasumasa 8p B+R 165 sgf
1974-05-02 Kusaka Kaneo 7p Tsujii Ryotaro 6p W+R 176 sgf
1974-05-02 Tozawa Akinobu 7p Ishii Kunio 8p B+R 183 sgf
1974-05-02 Ito Tamotsu 4p Ito Makoto 5p W+1 188 sgf
1974-05-02 Sakai Isao 4p Oka Mitsuo 5p W+R 190 sgf
1974-05-02 Yokoyama Koichi 5p Matsumoto Tokuji 7p B+R 193 sgf
1974-05-02 Nabeshima Akira 5p Yoshida Yoichi 8p W+R 210 sgf
1974-05-02 Nakayama Noriyuki 4p Oka Nobumitsu 5p B+R 219 sgf
1974-05-02 Suzuki Goro 7p Nakamura Yutaro 8p Jigo 245 sgf
1974-05-02 Komatsu Nobuaki 5p Ozaki Harumi 5p B+2 245 sgf
1974-05-02 Okatani Mitsuo 4p Izumo Eiji 6p W+2 304 sgf
1974-05-02 Takamizawa Tadao 5p Nakagawa Shinji 7p B+R 95 sgf
1974-05-08 Ezura Yuichi 4p Gaku Yuzuru 4p B+R 145 sgf
1974-05-08 Kimura Yoshio 1p Yamamoto Yutaka 3p B+R 169 sgf
1974-05-08 Nobuta Shigehito 1p Kobayashi Satoru 1p W+R 194 sgf
1974-05-08 Shiratori Sumiko 3p Tsutsui Katsumi 3p B+2 206 sgf
1974-05-08 Yamamoto Masato 2p Watanabe Reiji 3p B+R 217 sgf
1974-05-08 Ito Yoshio 1p Ogawa Tomoko 2p B+1 274 sgf
1974-05-09 Kodama Kunio 5p Takahashi Toshimitsu 7p B+R 111 sgf
1974-05-09 Fukui Masaaki 6p Takagi Shoichi 7p B+R 123 sgf
1974-05-09 Kawamura Masamichi 5p Nakaoka Jiro 7p W+R 140 sgf
1974-05-09 Nishigami Yoshihiko 5p Amayake Nobuo 5p B+R 179 sgf
1974-05-09 Matsuoka Akira 3p Komatsu Nobuaki 5p W+R 182 sgf
1974-05-09 Magari Reiki 8p Ishige Kakuo 7p B+2 185 sgf
1974-05-09 Izutani Minoru 6p Hayase Hiroshi 7p W+R 190 sgf
1974-05-09 Saijo Masataka 6p Segawa Yoshio 8p W+R 204 sgf
1974-05-09 Ito Hiroshi 5p Matsuoka Teruo 6p B+R 227 sgf
1974-05-09 Ando Takeo 6p Abe Yoshiteru 7p W+2 250 sgf
1974-05-09 Haruyama Isamu 6p Kuwahara Munehisa 7p B+8 255 sgf
1974-05-09 Sometani Kazuo 8p Nabeshima Ichiro 8p B+2 257 sgf
1974-05-09 Hirano Masaaki 5p Hamajima Hisayoshi 6p W+2 261 sgf
1974-05-15 Koyama Hideo 1p Yamamoto Masato 2p W+R 216 sgf
1974-05-15 Hashimoto Yujiro 2p Hirako Sho 4p B+6 256 sgf
1974-05-16 Nakamura Hidehito 5p Nakagawa Shinji 7p B+R 113 sgf
1974-05-16 Kusaka Kaneo 7p Sakai Michiharu 8p W+R 164 sgf
1974-05-16 Takenaka Kotaro 4p Takeda Hakuai 5p B+R 193 sgf
1974-05-16 Okatani Mitsuo 4p Nabeshima Akira 5p W+R 216 sgf
1974-05-16 Izumo Eiji 6p Ozaki Harumi 5p W+1 224 sgf
1974-05-16 Suzuki Masaharu 5p Kuroda Yukio 7p W+R 236 sgf
1974-05-16 Kageyama Toshiro 6p Ito Tomoe 5p B+11 252 sgf
1974-05-16 Yokoyama Koichi 5p Shirae Haruhiko 5p W+7 263 sgf
1974-05-22 Shimamura Michihiro 2p Sakai Masanori 3p W+R 172 sgf
1974-05-22 Taniguchi Toshinori 3p Watanabe Reiji 3p W+R 188 sgf
1974-05-22 Aragaki Takeshi 2p Hashimoto Yujiro 3p B+1 238 sgf
1974-05-22 Miyazawa Goro 4p Nagahara Yoshiaki 4p B+1 245 sgf
1974-05-22 Kobayashi Chizu 2p Ezura Yuichi 5p B+4 245 sgf
1974-05-22 Kimura Yoshio 1p Kasai Koji 2p B+7 266 sgf
1974-05-22 Ozaki Hiroshi 1p Ito Yoshio 1p W+R 80 sgf
1974-05-23 Abe Yoshiteru 7p Hisai Keishi 8p B+R 139 sgf
1974-05-23 Kamimura Kunio 6p Sanno Hirotaka 7p W+R 140 sgf
1974-05-23 Honda Sachiko 4p Tanaka Minaichi 5p B+R 161 sgf
1974-05-23 Hirano Masaaki 5p Tsujii Ryotaro 6p W+R 186 sgf
1974-05-23 Kudo Norio 8p Sometani Kazuo 8p B+R 203 sgf
1974-05-23 Kono Yukio 3p Honma Akio 5p W+4 206 sgf
1974-05-23 Nabeshima Ichiro 8p Hayase Hiroshi 7p B+R 207 sgf
1974-05-23 Sakaguchi Ryuzo 6p Komatsu Nobuaki 6p B+R 207 sgf
1974-05-23 Tsuchida Masamitsu 7p Hane Yasumasa 8p B+3 251 sgf
1974-05-23 Yamazaki Masuo 6p Seo Hisashi 8p B+1 252 sgf
1974-05-23 Miyazaki Hiroshi 5p Fukui Masaaki 6p W+1 274 sgf
1974-05-23 Nakamura Yutaro 8p Segawa Yoshio 8p W+4 292 sgf
1974-05-29 Shiratori Sumiko 3p Amano Masafumi 3p B+15 245 sgf
1974-05-30 Ide Yaojiro 4p Maetani Shingo 5p W+R 132 sgf
1974-05-30 Kobayashi Koichi 6p Kato Masao 8p B+R 169 sgf
1974-05-30 Oka Mitsuo 5p Ozaki Harumi 5p B+R 215 sgf
1974-05-30 Izutani Minoru 6p Yoshida Yoichi 8p W+0 223 sgf
1974-05-30 Kageyama Toshiro 6p Ishii Mamoru 7p B+3 254 sgf
1974-05-30 Hamajima Hisayoshi 6p Amayake Nobuo 5p W+4 257 sgf
1974-05-30 Shirae Haruhiko 5p Ando Takeo 6p Jigo 260 sgf
1974-06-05 Nakayama Noriyuki 4p Sakai Masanori 4p B+R 141 sgf
1974-06-05 Aragaki Takeshi 2p Shoji Kazuko 2p B+R 143 sgf
1974-06-05 Hanawa Yasutoki 4p Nagahara Yoshiaki 4p B+R 157 sgf
1974-06-05 Sato Machiko 1p Kataoka Satoshi 2p B+R 157 sgf
1974-06-05 Shiratori Sumiko 3p Morikawa Masao 4p B+R 213 sgf
1974-06-05 Watanabe Reiji 3p Izumitani Masanori 4p B+2 271 sgf
1974-06-05 Nobuta Shigehito 1p Konishi Taizo 4p B+R 89 sgf
1974-06-06 Chino Tadahiko 7p Segawa Yoshio 8p B+R 143 sgf
1974-06-06 Takahashi Toshimitsu 7p Nakagawa Shinji 7p B+R 143 sgf
1974-06-06 Sanno Hirotaka 7p Abe Yoshiteru 7p W+R 164 sgf
1974-06-06 Tanimiya Teiji 6p Haruyama Isamu 7p W+5 170 sgf
1974-06-06 Sakamaki Kosuke 3p Honma Akio 5p W+R 180 sgf
1974-06-06 Kuwahara Munehisa 7p Hoshino Toshi 8p B+3 215 sgf
1974-06-06 Tsuchida Masamitsu 7p Sakai Michiharu 8p B+12 232 sgf
1974-06-06 Ito Tamotsu 4p Ito Hiroshi 5p B+7 239 sgf
1974-06-06 Izumo Eiji 6p Tsujii Ryotaro 6p B+3 247 sgf
1974-06-06 Hane Yasumasa 8p Hisai Keishi 8p B+8 253 sgf
1974-06-06 Fukui Masaaki 6p Suzuki Goro 7p B+12 258 sgf
1974-06-06 Suzuki Masaharu 5p Takamizawa Tadao 5p B+4 261 sgf
1974-06-06 Komatsu Nobuaki 6p Kusaka Kaneo 7p B+4 270 sgf
1974-06-06 Akedo Kazumi 4p Nishigami Yoshihiko 5p B+6 271 sgf
1974-06-12 Oto Shozo 2p Otani Motohiro 4p B+R 117 sgf
1974-06-12 Kimura Yoshio 2p Watanabe Reiji 3p B+R 149 sgf
1974-06-12 Ito Yoshio 1p Sakai Masanori 4p W+3 163 sgf
1974-06-12 Ukita Masayuki 2p Yamamoto Masato 2p W+R 198 sgf
1974-06-12 Kobayashi Satoru 1p Inoue Hatsue 1p B+9 223 sgf
1974-06-13 Hayase Hiroshi 7p Sometani Kazuo 8p W+R 132 sgf
1974-06-13 Kawamura Masamichi 5p Hamajima Hisayoshi 6p B+R 133 sgf
1974-06-13 Hirako Sho 4p Izutani Minoru 6p W+R 176 sgf
1974-06-13 Matsuoka Akira 3p Ozaki Harumi 5p W+R 194 sgf
1974-06-13 Nakaoka Jiro 7p Nakamura Yutaro 8p B+3 267 sgf
1974-06-19 Kobayashi Chizu 3p Nakayama Noriyuki 4p B+R 179 sgf
1974-06-20 Maetani Shingo 5p Nishigami Yoshihiko 5p B+R 107 sgf
1974-06-20 Ito Hiroshi 5p Nabeshima Ichiro 8p W+R 148 sgf
1974-06-20 Tsutsui Katsumi 3p Tanaka Minaichi 5p W+R 156 sgf
1974-06-20 Watanabe Reiji 3p Suzuki Masaharu 5p B+R 207 sgf
1974-06-20 Ito Tomoe 5p Morikawa Masao 4p B+R 235 sgf
1974-06-20 Umeki Suguru 4p Kawamura Masamichi 5p B+R 235 sgf
1974-06-20 Ito Makoto 5p Amayake Nobuo 5p B+R 247 sgf
1974-06-20 Hirano Masaaki 5p Sakaguchi Ryuzo 6p B+3 267 sgf
1974-06-20 Yokoyama Koichi 5p Takahashi Toshimitsu 7p W+4 272 sgf
1974-06-20 Honma Akio 5p Kuroda Yukio 7p B+6 274 sgf
1974-06-20 Kageyama Toshiro 6p Yamazaki Masuo 6p Jigo 281 sgf
1974-06-20 Yoshida Yoichi 8p Hisai Keishi 8p W+1 285 sgf
1974-09-18 Ogawa Tomoko 2p Ishibashi Chinami 4p B+R 177 sgf
1974-09-18 Sato Machiko 1p Hanawa Yasutoki 4p W+R 182 sgf
1974-09-18 Miyazawa Goro 4p Ezura Yuichi 5p B+R 197 sgf
1974-09-18 Shiratori Sumiko 3p Otani Motohiro 4p B+R 209 sgf
1974-09-18 Iwata Hajime 4p Noguchi Hitoshi 4p W+R 224 sgf
1974-09-18 Morikawa Masao 4p Nakayama Noriyuki 4p B+3 260 sgf
1974-09-18 Watanabe Reiji 3p Takenaka Kotaro 4p B+R 283 sgf
1974-09-19 Magari Reiki 8p Takahashi Toshimitsu 7p B+R 153 sgf
1974-09-19 Honma Akio 5p Haruyama Isamu 7p W+R 170 sgf
1974-09-19 Kuwata Yasuaki 6p Hane Yasumasa 8p B+R 185 sgf
1974-09-19 Awaji Shuzo 5p Cho Chikun 6p B+R 193 sgf
1974-09-19 Ito Tomoe 5p Tanaka Minaichi 5p W+R 200 sgf
1974-09-19 Izumo Eiji 6p Sumino Tsunehiro 8p B+5 214 sgf
1974-09-19 Akedo Kazumi 4p Inagaki Koichi 6p W+9 223 sgf
1974-09-19 Hamajima Hisayoshi 6p Segawa Yoshio 8p W+3 257 sgf
1974-09-19 Kurosawa Tadanao 7p Sakai Takeshi 7p B+R 53 sgf
1974-09-25 Nobuta Shigehito 1p Ito Yoshio 1p B+R 137 sgf
1974-09-25 Aragaki Takeshi 3p Takeuchi Sumio 4p B+R 139 sgf
1974-09-25 Ogawa Tomoko 2p Yamamoto Yutaka 3p B+R 183 sgf
1974-09-25 Sato Machiko 1p Kasai Koji 2p B+R 197 sgf
1974-09-25 Ito Hitoshi 3p Nakayama Noriyuki 4p W+2 332 sgf
1974-09-26 Sanno Hirotaka 7p Nabeshima Ichiro 8p B+R 143 sgf
1974-09-26 Sometani Kazuo 8p Hisai Keishi 8p W+R 146 sgf
1974-09-26 Kamimura Kunio 6p Sugiuchi Kazuko 7p W+R 212 sgf
1974-09-26 Nakagawa Shinji 7p Kudo Norio 8p W+5 249 sgf
1974-09-26 Sakai Isao 4p Hiroe Katsuhiko 6p W+5 271 sgf
1974-09-26 Kageyama Toshiro 6p Nakamura Yutaro 8p W+7 295 sgf
1974-09-26 Yoshida Yoichi 8p Hane Yasumasa 8p B+R 309 sgf
1974-10-02 Nobuta Shigehito 1p Yamamoto Masato 2p W+R 226 sgf
1974-10-02 Otani Motohiro 4p Noguchi Hitoshi 4p W+R 38 sgf
1974-10-03 Magari Reiki 8p Segawa Yoshio 8p B+R 147 sgf
1974-10-03 Takahashi Toshimitsu 7p Tanimiya Teiji 6p B+R 159 sgf
1974-10-03 Yamashita Yorimoto 4p Izumo Eiji 6p B+R 175 sgf
1974-10-09 Sato Machiko 1p Inoue Hatsue 1p B+R 139 sgf
1974-10-09 Okumura Noboru 4p Hiroe Katsuhiko 6p W+R 172 sgf
1974-10-09 Aragaki Takeshi 3p Izumitani Masanori 4p B+7 211 sgf
1974-10-09 Miyashita Suzue 1p Kimura Yoshio 2p B+R 99 sgf
1974-10-10 Inagaki Koichi 6p Sometani Kazuo 8p B+R 113 sgf
1974-10-10 Watanabe Reiji 4p Kitamura Hiroshi 5p B+R 159 sgf
1974-10-10 Yamamoto Yutaka 3p Ito Tomoe 5p B+R 217 sgf
1974-10-10 Nakamura Yutaro 8p Hoshino Toshi 8p W+2 248 sgf
1974-10-10 Nakayama Noriyuki 4p Kageyama Toshiro 6p W+R 260 sgf
1974-10-16 Ito Yoshio 1p Ito Hitoshi 3p B+3 220 sgf
1974-10-17 Nakagawa Shinji 7p Miwa Yoshiro 7p B+R 111 sgf
1974-10-17 Hanawa Yasutoki 4p Oka Nobumitsu 5p B+R 123 sgf
1974-10-17 Awaji Shuzo 5p Takahashi Toshimitsu 7p B+R 159 sgf
1974-10-17 Kono Yukio 3p Shirae Haruhiko 5p W+R 180 sgf
1974-10-17 Nabeshima Ichiro 8p Hisai Keishi 8p B+R 181 sgf
1974-10-17 Ishii Kunio 8p Sakai Michiharu 8p B+2 231 sgf
1974-10-17 Kobayashi Reiko 6p Abe Yoshiteru 8p W+5 260 sgf
1974-10-17 Sakai Isao 4p Hamajima Hisayoshi 6p W+2 265 sgf
1974-10-17 Kusaka Kaneo 7p Segawa Yoshio 8p B+3 314 sgf
1974-10-23 Watanabe Reiji 4p Sakai Masanori 4p B+R 123 sgf
1974-10-23 Yamamoto Masato 2p Tsutsui Katsumi 3p B+R 147 sgf
1974-10-23 Ando Toshiyuki 2p Tokimoto Hajime 3p W+R 176 sgf
1974-10-23 Kobayashi Chizu 3p Izumitani Masanori 4p B+9 241 sgf
1974-10-24 Umeki Suguru 4p Kobayashi Koichi 6p W+R 128 sgf
1974-10-24 Tanimiya Teiji 6p Magari Reiki 8p W+R 180 sgf
1974-10-24 Miyazawa Goro 4p Asano Hideaki 5p B+8 195 sgf
1974-10-24 Matsuoka Akira 3p Sakaguchi Ryuzo 6p W+R 200 sgf
1974-10-24 Tsujii Ryotaro 6p Yoshida Yoichi 8p W+R 238 sgf
1974-10-30 Oto Shozo 3p Kobayashi Chizu 3p W+R 144 sgf
1974-10-30 Tanaka Hideharu 2p Aragaki Takeshi 3p W+R 166 sgf
1974-10-30 Hanawa Yasutoki 4p Kamimura Haruo 4p B+R 215 sgf
1974-10-30 Yamamoto Masato 2p Sekine Naohisa 4p B+R 253 sgf
1974-10-31 Hoshino Toshi 8p Sometani Kazuo 8p B+R 105 sgf
1974-10-31 Maetani Shingo 5p Nabeshima Ichiro 8p W+R 146 sgf
1974-10-31 Izumo Eiji 6p Hisai Keishi 8p B+2 225 sgf
1974-10-31 Ando Takeo 6p Sanno Hirotaka 7p W+1 237 sgf
1974-10-31 Kawai Tetsuyuki 4p Ozaki Harumi 5p W+R 254 sgf
1974-10-31 Kuwahara Munehisa 7p Matsumoto Tokuji 7p B+R 87 sgf
1974-10-31 Kuroda Yukio 7p Nakaoka Jiro 7p B+R 95 sgf
1974-11-06 Noguchi Mitsuhiro 3p Watanabe Reiji 4p W+R 160 sgf
1974-11-07 Sakai Takeshi 7p Hane Yasumasa 8p B+R 117 sgf
1974-11-07 Ishii Kunio 8p Segawa Yoshio 8p B+R 119 sgf
1974-11-07 Kuwata Yasuaki 6p Sakai Michiharu 8p W+R 138 sgf
1974-11-07 Hirako Sho 4p Inagaki Koichi 6p W+R 172 sgf
1974-11-07 Miwa Yoshiro 7p Abe Yoshiteru 8p B+R 189 sgf
1974-11-07 Ezura Yuichi 5p Cho Chikun 6p W+R 210 sgf
1974-11-07 Takenaka Kotaro 4p Yamazaki Masuo 6p W+9 240 sgf
1974-11-07 Ono Yutaka 4p Koyama Shizuo 5p W+R 240 sgf
1974-11-07 Tanaka Minaichi 6p Nakagawa Shinji 7p B+2 271 sgf
1974-11-07 Matsuoka Teruo 6p Hamajima Hisayoshi 6p B+7 278 sgf
1974-11-07 Kanno Kiyonori 6p Magari Reiki 8p W+2 295 sgf
1974-11-07 Sato Kaoru 6p Takahashi Toshimitsu 7p B+R 47 sgf
1974-11-13 Ito Yoshio 1p Tsutsui Katsumi 3p B+R 179 sgf
1974-11-13 Hiroe Katsuhiko 6p Saijo Masataka 6p B+12 185 sgf
1974-11-14 Izutani Minoru 6p Sometani Kazuo 8p W+R 170 sgf
1974-11-14 Honma Akio 5p Noguchi Hitoshi 5p W+R 186 sgf
1974-11-14 Ando Takeo 6p Nakamura Yutaro 8p B+R 211 sgf
1974-11-14 Morikawa Masao 4p Kageyama Toshiro 6p W+5 243 sgf
1974-11-14 Ishii Mamoru 7p Ishigure Ikuro 7p W+R 50 sgf
1974-11-20 Kobayashi Chizu 3p Yamamoto Masato 3p B+R 123 sgf
1974-11-20 Aragaki Takeshi 3p Miyazawa Goro 4p W+R 152 sgf
1974-11-20 Ito Yoshio 1p Ukita Masayuki 2p B+R 161 sgf
1974-11-20 Kimura Yoshio 2p Ogawa Tomoko 3p B+3 283 sgf
1974-11-21 Mizuno Ichiro 5p Haruyama Isamu 7p W+R 142 sgf
1974-11-21 Kaji Kazutame 7p Nakagawa Shinji 7p B+R 149 sgf
1974-11-21 Hane Yasumasa 8p Kudo Norio 8p W+R 156 sgf
1974-11-21 Sakai Masanori 4p Kodama Kunio 5p W+R 156 sgf
1974-11-21 Hamajima Hisayoshi 6p Nabeshima Ichiro 8p W+10 243 sgf
1974-11-21 Nakamura Hidehito 5p Abe Yoshiteru 8p W+R 260 sgf
1974-11-21 Awaji Shuzo 5p Sanno Hirotaka 7p W+1 266 sgf