Up

Oteai 1976

date black white result #mv sgf
1976 Ito Yoji 2p Sonoda Yasutaka 2p W+1 212 sgf
1976 Hashimoto Yujiro 4p Nagahara Yoshiaki 5p W+R 35 sgf
1976 Kanno Kiyonori 6p Kudo Norio 8p B+R 46 sgf
1976-04-28 Ko Mosei 1p Nobuta Shigehito 2p B+R 207 sgf
1976-04-28 Suzuki Tsuna 3p Shiratori Sumiko 3p W+3 227 sgf
1976-04-29 Ishida Akira 7p Tsuchida Masamitsu 8p B+R 101 sgf
1976-04-29 Sato Masaharu 6p Sanno Hirotaka 8p W+R 132 sgf
1976-04-29 Shirae Haruhiko 5p Suzuki Goro 7p B+R 143 sgf
1976-04-29 Nakagawa Shinji 7p Seo Hisashi 8p B+R 179 sgf
1976-04-29 Okatani Mitsuo 4p Izumo Eiji 6p W+2 241 sgf
1976-04-29 Sometani Kazuo 8p Hayase Hiroshi 7p B+R 265 sgf
1976-05-05 Honda Sachiko 4p Kageyama Toshiro 6p W+R 134 sgf
1976-05-06 Sumino Tsunehiro 8p Kusaka Kaneo 7p B+R 117 sgf
1976-05-06 Hisai Keishi 8p Nabeshima Ichiro 8p B+R 199 sgf
1976-05-06 Morishima Kaoru 6p Sakai Michiharu 8p W+R 244 sgf
1976-05-06 Yamazaki Masuo 6p Chino Tadahiko 8p B+5 274 sgf
1976-05-06 Nakamura Yutaro 8p Kuroda Yukio 7p B+7 274 sgf
1976-05-12 Ishigure Makiko 1p Kasai Koji 2p W+R 144 sgf
1976-05-12 Takenaka Kotaro 4p Ito Tomoe 5p W+R 152 sgf
1976-05-12 Kimura Yoshio 2p Kono Yukio 3p B+9 261 sgf
1976-05-12 Yamamoto Masato 3p Asano Hideaki 5p B+2 274 sgf
1976-05-13 Naganuma Makoto 5p Nakagawa Shinji 7p W+R 134 sgf
1976-05-13 Ando Takeo 6p Hoshino Toshi 8p W+R 142 sgf
1976-05-13 Inagaki Koichi 6p Hane Yasumasa 8p W+R 150 sgf
1976-05-13 Ishii Kunio 8p Sometani Kazuo 8p B+R 151 sgf
1976-05-13 Okumura Hideo 5p Hiroe Katsuhiko 6p W+R 184 sgf
1976-05-13 Abe Yoshiteru 8p Oeda Yusuke 8p B+R 195 sgf
1976-05-13 Kageyama Toshiro 6p Seo Hisashi 8p B+3 247 sgf
1976-05-13 Oka Mitsuo 5p Izumo Eiji 7p B+4 250 sgf
1976-05-13 Hamajima Hisayoshi 6p Segawa Yoshio 8p W+R 276 sgf
1976-05-19 Kawai Tetsuyuki 4p Nishigami Yoshihiko 6p B+R 185 sgf
1976-05-19 Tanaka Minaichi 6p Kodama Kunio 6p W+R 230 sgf
1976-05-20 Kuwahara Munehisa 7p Sanno Hirotaka 8p W+R 142 sgf
1976-05-20 Miwa Yoshiro 7p Nabeshima Ichiro 8p B+R 151 sgf
1976-05-20 Kawamoto Noboru 6p Nakamura Yutaro 8p B+R 153 sgf
1976-05-20 Kusaka Kaneo 7p Kuwata Yasuaki 7p W+R 178 sgf
1976-05-20 Sakai Toshio 6p Tsuchida Masamitsu 8p W+R 180 sgf
1976-05-20 Morishima Kaoru 6p Cho Chikun 7p W+R 202 sgf
1976-05-20 Tamura Noboru 4p Izutani Minoru 6p B+4 244 sgf
1976-05-20 Chino Tadahiko 8p Takagi Shoichi 7p W+ 45 sgf
1976-05-26 Kimura Yoshio 2p Takenaka Kotaro 4p B+R 143 sgf
1976-05-26 Sato Machiko 1p Kataoka Satoshi 3p W+5 251 sgf
1976-05-27 Segawa Yoshio 8p Hoshino Toshi 8p W+R 184 sgf
1976-05-27 Hamajima Hisayoshi 6p Oka Mitsuo 5p B+R 197 sgf
1976-05-27 Nakagawa Shinji 7p Sugiuchi Kazuko 7p W+11 268 sgf
1976-05-27 Tsujii Ryotaro 6p Sometani Kazuo 8p B+6 278 sgf
1976-05-27 Fukui Masaaki 7p Hane Yasumasa 8p B+1 319 sgf
1976-06-02 Umeki Suguru 4p Shirae Haruhiko 6p W+R 158 sgf
1976-06-02 Sato Machiko 1p Yamamoto Masato 3p W+R 76 sgf
1976-06-03 Hiroe Katsuhiko 6p Tsuchida Masamitsu 8p W+R 136 sgf
1976-06-03 Hirano Masaaki 5p Izumo Eiji 7p W+R 210 sgf
1976-06-03 Nakamura Yutaro 8p Sanno Hirotaka 8p W+R 212 sgf
1976-06-03 Miyazawa Goro 5p Kurosawa Tadanao 8p B+6 213 sgf
1976-06-03 Suzuki Goro 7p Yamazaki Masuo 6p W+3 247 sgf
1976-06-03 Ozaki Harumi 6p Nabeshima Ichiro 8p B+3 253 sgf
1976-06-03 Ito Tomoe 5p Kuroda Yukio 7p B+1 296 sgf
1976-06-09 Kanagawa Masaaki 2p Kobayashi Chizu 4p B+R 149 sgf
1976-06-09 Matsumoto Nayoko 1p Shiratori Sumiko 3p W+7 200 sgf
1976-06-10 Morishima Kaoru 6p Hane Yasumasa 8p W+R 120 sgf
1976-06-10 Komatsu Nobuaki 6p Segawa Yoshio 8p W+R 148 sgf
1976-06-10 Kageyama Toshiro 6p Oeda Yusuke 8p B+R 163 sgf
1976-06-10 Suzuki Masaharu 5p Nakagawa Shinji 7p B+R 167 sgf
1976-06-10 Nishigami Yoshihiko 6p Sometani Kazuo 8p B+R 173 sgf
1976-06-10 Asano Hideaki 5p Cho Chikun 7p W+7 189 sgf
1976-06-10 Izutani Minoru 6p Sakaguchi Ryuzo 6p Jigo 254 sgf
1976-06-10 Hamajima Hisayoshi 6p Yoshida Yoichi 8p W+13 308 sgf
1976-06-16 Shirae Haruhiko 6p Kawamoto Noboru 6p B+R 139 sgf
1976-06-16 Yamamoto Masato 3p Taniguchi Toshinori 4p B+7 239 sgf
1976-06-16 Kimura Yoshio 2p Shiratori Sumiko 3p B+2 263 sgf
1976-06-23 Shiratori Sumiko 3p Sakai Masanori 4p B+R 125 sgf
1976-06-23 Ando Toshiyuki 2p Kanagawa Masaaki 2p W+R 134 sgf
1976-06-23 Yamazaki Masuo 6p Naganuma Makoto 5p B+R 135 sgf
1976-06-23 Kawai Tetsuyuki 4p Miyazaki Hiroshi 5p B+2 239 sgf
1976-06-24 Komatsu Nobuaki 6p Hiroe Katsuhiko 6p W+R 150 sgf
1976-06-24 Tanaka Minaichi 6p Kuroda Yukio 7p B+R 171 sgf
1976-06-24 Miyazawa Goro 5p Cho Chikun 7p B+R 173 sgf
1976-06-24 Kageyama Toshiro 6p Takagi Shoichi 7p B+R 193 sgf
1976-06-24 Nishigami Yoshihiko 6p Izumo Eiji 7p B+3 270 sgf
1976-06-30 Sakai Masanori 4p Yamazaki Masuo 6p W+R 186 sgf
1976-06-30 Suzuki Masaharu 5p Kitamura Hiroshi 5p B+R 197 sgf
1976-06-30 Shiratori Sumiko 3p Ishibashi Chinami 4p B+R 213 sgf
1976-07-01 Kobayashi Reiko 6p Nakamura Yutaro 8p B+R 171 sgf
1976-07-01 Kuwata Yasuaki 7p Hane Yasumasa 8p B+R 177 sgf
1976-07-01 Sakai Takeshi 7p Abe Yoshiteru 8p W+R 192 sgf
1976-07-01 Kawamura Masamichi 6p Nabeshima Ichiro 8p B+R 195 sgf
1976-07-01 Hamajima Hisayoshi 6p Kusaka Kaneo 7p Jigo 263 sgf
1976-09-01 O Rissei 3p Tokimoto Hajime 5p B+R 113 sgf
1976-09-01 Yamamoto Masato 3p Yamamoto Yutaka 3p B+R 161 sgf
1976-09-01 Koyama Hideo 1p Sonoda Yasutaka 1p W+R 168 sgf
1976-09-01 Sato Machiko 1p Nobuta Shigehito 2p W+2 263 sgf
1976-09-02 Matsumoto Tokuji 7p Abe Yoshiteru 8p W+R 106 sgf
1976-09-02 Hisai Keishi 8p Kusaka Kaneo 7p B+R 125 sgf
1976-09-02 Sugiuchi Kazuko 7p Nakamura Yutaro 8p W+R 180 sgf
1976-09-02 Ozaki Harumi 6p Segawa Yoshio 8p B+3 243 sgf
1976-09-08 Yamamoto Masato 3p Yamashita Katsuhisa 4p B+R 111 sgf
1976-09-08 Suzuki Masaharu 5p Honda Sachiko 4p B+6 246 sgf
1976-09-09 Miwa Yoshiro 7p Kageyama Toshiro 6p W+R 174 sgf
1976-09-09 Hane Yasumasa 8p Tsuchida Masamitsu 8p B+9 232 sgf
1976-09-09 Tsujii Ryotaro 6p Hamajima Hisayoshi 6p B+R 279 sgf
1976-09-15 Inoue Kunio 5p Nakamura Hidehito 6p W+R 162 sgf
1976-09-15 O Rissei 3p Ogawa Tomoko 4p B+R 165 sgf
1976-09-15 Amano Masafumi 3p Kawai Tetsuyuki 5p W+4 176 sgf
1976-09-15 Tsutsui Katsumi 3p Ito Tomoe 5p B+1 309 sgf
1976-09-16 Kamimura Kunio 6p Cho Chikun 7p W+R 120 sgf
1976-09-16 Tanaka Minaichi 6p Oeda Yusuke 8p W+R 142 sgf
1976-09-16 Fukui Masaaki 7p Kudo Norio 8p W+R 156 sgf
1976-09-16 Yokoyama Koichi 5p Nakagawa Shinji 7p B+R 177 sgf
1976-09-16 Matsuoka Teruo 6p Hane Yasumasa 8p W+R 192 sgf
1976-09-16 Kuroda Yukio 7p Nabeshima Ichiro 8p B+R 197 sgf
1976-09-16 Izutani Minoru 6p Hisai Keishi 8p W+1 219 sgf
1976-09-16 Amayake Nobuo 5p Kusaka Kaneo 7p Jigo 310 sgf
1976-09-16 Abe Yoshiteru 8p Ishigure Ikuro 8p B+R 71 sgf
1976-09-16 Sato Masaharu 6p Nakamura Yutaro 8p B+R 77 sgf
1976-09-22 Ogawa Tomoko 4p Fukui Susumu 5p W+R 158 sgf
1976-09-22 Yamazaki Masuo 6p Kato Masao 8p B+R 169 sgf
1976-09-22 Honda Sachiko 4p Noguchi Hitoshi 5p B+5 269 sgf
1976-09-23 Kuwata Yasuaki 7p Sakai Michiharu 8p B+R 185 sgf
1976-09-23 Tsujii Ryotaro 6p Tsuchida Masamitsu 8p W+4 302 sgf
1976-09-29 Iwata Hajime 4p Kawai Tetsuyuki 5p W+6 152 sgf
1976-09-30 Cho Chikun 7p Abe Yoshiteru 8p W+R 144 sgf
1976-09-30 Ishige Kakuo 7p Sanno Hirotaka 8p W+R 154 sgf
1976-09-30 Kawamura Masamichi 6p Izumo Eiji 7p B+R 197 sgf
1976-09-30 Sumino Tsunehiro 8p Nabeshima Ichiro 8p B+4 223 sgf
1976-09-30 Hisai Keishi 8p Hane Yasumasa 8p B+R 225 sgf
1976-09-30 Hiroe Katsuhiko 6p Kuwata Yasuaki 7p B+4 239 sgf
1976-09-30 Ito Hiroshi 5p Izutani Minoru 6p W+1 312 sgf
1976-10-06 Sakai Masanori 4p Morikawa Masao 4p W+R 116 sgf
1976-10-06 Kanagawa Masaaki 2p Tokimoto Hajime 5p B+R 155 sgf
1976-10-06 Tanimura Kuniko 1p Tanaka Chieko 2p B+R 171 sgf
1976-10-06 Toriki Hiroshi 2p Kono Yukio 3p B+R 187 sgf
1976-10-07 Nakaoka Jiro 7p Kusaka Kaneo 7p B+R 137 sgf
1976-10-07 Sakai Takeshi 7p Tsuchida Masamitsu 8p B+R 171 sgf
1976-10-07 Hamajima Hisayoshi 6p Ozaki Harumi 6p W+R 236 sgf
1976-10-07 Segawa Yoshio 8p Yoshida Yoichi 8p W+R 72 sgf
1976-10-13 Sakai Isao 4p Nakamura Hidehito 6p W+R 130 sgf
1976-10-13 Nakayama Noriyuki 4p Shimohira Akio 6p B+R 145 sgf
1976-10-13 Kawai Tetsuyuki 5p Yamazaki Masuo 6p B+R 149 sgf
1976-10-13 Suzuki Masaharu 5p Tanaka Minaichi 6p W+R 222 sgf
1976-10-14 Matsuoka Teruo 6p Nabeshima Ichiro 8p B+R 175 sgf
1976-10-14 Saijo Masataka 6p Sakai Michiharu 8p W+7 192 sgf
1976-10-14 Yamashita Yorimoto 4p Izutani Minoru 6p B+R 211 sgf
1976-10-14 Izumo Eiji 7p Sumino Tsunehiro 8p W+1 214 sgf
1976-10-14 Awaji Shuzo 6p Sanno Hirotaka 8p W+R 226 sgf
1976-10-14 Kageyama Toshiro 6p Abe Yoshiteru 8p B+5 264 sgf
1976-10-14 Nakagawa Shinji 7p Ando Takeo 6p Jigo 319 sgf
1976-10-20 Morikawa Masao 4p Kanno Kiyonori 6p B+6 83 sgf
1976-10-20 Toriki Hiroshi 3p O Rissei 4p W+R 94 sgf
1976-10-21 Baba Shigeru 6p Sakaguchi Ryuzo 6p W+R 132 sgf
1976-10-21 Hane Yasumasa 8p Takagi Shoichi 7p W+R 146 sgf
1976-10-21 Nakaoka Jiro 7p Nakagawa Shinji 7p W+R 190 sgf
1976-10-21 Hamajima Hisayoshi 6p Hirano Masaaki 5p B+R 251 sgf
1976-10-21 Kaji Kazutame 7p Nakamura Yutaro 8p Jigo 252 sgf
1976-10-27 Nakamura Kuniko 1p Kanagawa Masaaki 3p W+R 124 sgf
1976-10-27 Ishigure Makiko 1p Kobayashi Kenji 2p W+1 244 sgf
1976-10-28 Kuwata Yasuaki 7p Nabeshima Ichiro 8p B+R 151 sgf
1976-10-28 Shimohira Akio 6p Tsuchida Masamitsu 8p W+R 160 sgf
1976-10-28 Kitamura Hiroshi 5p Kuroda Yukio 7p W+1 225 sgf
1976-10-28 Izutani Minoru 6p Segawa Yoshio 8p W+1 247 sgf
1976-10-28 Nishigami Yoshihiko 6p Kusaka Kaneo 7p W+5 278 sgf
1976-11-03 Nakayama Noriyuki 4p Honda Sachiko 5p B+R 123 sgf
1976-11-03 Shoji Kazuko 2p Morikawa Masao 4p W+5 165 sgf
1976-11-04 Izumo Eiji 7p Nakagawa Shinji 7p W+R 188 sgf
1976-11-04 Yamazaki Masuo 6p Sanno Hirotaka 8p Jigo 257 sgf
1976-11-04 Yamashita Katsuhisa 4p Hamajima Hisayoshi 6p W+R 94 sgf
1976-11-15 Fukui Masaaki 7p Cho Chikun 7p B+R 127 sgf
1976-11-22 Nakamura Hidehito 6p Cho Chikun 7p W+2 231 sgf