Up Prev

12th Oza, 3rd preliminary
Hashimoto Shoji Hayashi Yutaro Shioiri Itsuzo
Hayashi Yutaro
Shioiri Itsuzo
Magari Reiki Magari Reiki Magari Reiki
Ishigure Ikuro
Segawa Yoshio
Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro
Suzuki Goro
Sumino Takeshi
Iwamoto Kaoru Sugiuchi Masao Hosokawa Senjin
Sugiuchi Masao
Hosokawa Senjin
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
Izutani Minoru
Kitani Minoru Kitani Minoru
B+47.5
1963-12-19
Mukai Kazuo
Takagawa Shukaku Otake Hideo
W+R
1964-02-27
Otake Hideo
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
Sakai Michiharu
Kada Katsuji Kada Katsuji
Hasegawa Akira
Rin Kaiho Rin Kaiho
Tozawa Akinobu Kubouchi Shuchi
Kubouchi Shuchi
Kudo Norio Kudo Norio
Handa Dogen