Up Prev Next

14th Oza title 1966

Tournament

14th Oza tournament
Rin Kaiho Rin Kaiho
B+R
1966-04-07
Rin Kaiho
W+R
1966
Rin Kaiho
B+10.5
1966-07-28
Okubo Ichigen
Koyama Yasuo Koyama Yasuo
B+R
1966-05-12
Ohira Shuzo
Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
B+6.5
1966-03-24
Shimamura Toshihiro
B+R
1966-06-30
Kubouchi Shuchi
Fujisawa Hosai Iwata Tatsuaki
W+R
1966-06-02
Iwata Tatsuaki
Handa Dogen Handa Dogen Fujisawa Shuko
B+R
1966-08-18
Sakata Eio
W+R
1966-09-29
Kada Katsuji
Segawa Yoshio Fujisawa Shuko
W+R
1966-06-09
Fujisawa Shuko
Hoshino Toshi Otake Hideo
B+5.5
1966-05-12
Sakata Eio
B+R
1966-07-21
Otake Hideo
Sugiuchi Masao Sakata Eio
W+R
1966-03-03
Sakata Eio

14th Oza Title

date black white result #mv sgf
1966-10-12,13 Sakata Eio Rin Kaiho W+7.5 260 sgf
1966-10-19,20 Rin Kaiho Sakata Eio W+0.5 288 sgf
1966-11-02,03 Rin Kaiho Sakata Eio W+2.5 257 sgf

Sakata Eio won 2-1.