Up Prev Next

16th Oza title 1968

Rin Kaiho (Meijin) Rin Kaiho
W+3.5
1968-04-11
Takagawa Shukaku
W+2.5
1968-07-25
Fujisawa Hosai
W+R
1968-08-15
Sakata Eio
B+R
1968-09
Handa Dogen (9p)
Takagawa Shukaku (9p) Takagawa Shukaku
W+R
1968-05-02
Kudo Norio (7p)
Fujisawa Hosai (9p) Fujisawa Hosai
B+R
1968-04-18
Fujisawa Hosai
B+4.5
1968-07-31
Sato Sunao (9p)
Nakagawa Shinji (7p) Nakagawa Shinji
B+13.5
1968-05-16
Segawa Yoshio (7p)
Hashimoto Shoji (9p) Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
W+2.5
1968-08-13
Sakata Eio
W+1.5
1968-08-15
Otake Hideo (8p)
Go Seigen (9p) Go Seigen
W+6.5
1968-05-23
Kubouchi Shuchi (9p)
Kada Katsuji (9p) Kada Katsuji
W+4.5
1968-04-11
Sakata Eio
B+R
1968-07-18
Tainaka Shin (9p)
Sakata Eio (Honinbo) Sakata Eio
W+R
1968-03-28
Tsuchida Masamitsu (5p)

16th Oza Title

date black white result #mv sgf
1968-10-03 Sakata Eio Fujisawa Shuko W+10.5 263 sgf
1968-10-24 Fujisawa Shuko Sakata Eio B+2.5 274 sgf

Fujisawa Shuko won 2-0.