Up Prev Next

23rd Oza title 1975

Preliminaries

Rin Kaiho, Hashimoto Shoji, and the 14 winners from the preliminaries played in the tournament.

Tournament

Hayase Hiroshi (7p) Hayase Hiroshi
B+R
1975-06-12
Sato Masaharu
W+R
1975-07-24
Sato Masaharu
B+R
1975-09-11
Otake Hideo
W+R
1975-10-26
Rin Kaiho (Judan)
Sato Masaharu (6p) Sato Masaharu
B+3.5
1975-07-03
Ushinohama Satsuo (8p)
Kobayashi Koichi (7p) Kobayashi Koichi
B+R
1975-04-24
Sakai Takeshi
W+7.5
1975-08-28
Kano Yoshinori (9p)
Sakai Takeshi (7p) Sakai Takeshi
B+R
1975-07-03
Miyamoto Yoshihisa (9p)
Sekiyama Toshio (9p) Hashimoto Shoji
W+R
1975-06-25
Otake Hideo
W+2.5
1975-08-14
Otake Hideo
B+R
1975-10-09
Hashimoto Shoji (9p)
Kato Masao (8p) Otake Hideo
W+R
1975-05-22
Otake Hideo (9p)
Fujisawa Shuko (9p) Takemiya Masaki
W+1.5
1975-05-15
Takemiya Masaki
B+1.5
1975-09-18
Takemiya Masaki (8p)
Kubouchi Shuchi (9p) Fujisawa Hosai
W+9.5
1975-08-28
Fujisawa Hosai (9p)

23rd Oza Title

date black white result #mv sgf
1975-11-06 Otake Hideo Ishida Yoshio B+R 215 sgf
1975-11-17 Ishida Yoshio Otake Hideo W+1.5 247 sgf

Otake Hideo won 2-0.