Up Prev

25th Oza, last preliminary
Ishii Kunio Ohira Shuzo
Ohira Shuzo
Oeda Yusuke Ishii Shinzo
Ishii Shinzo
Kobayashi Satoru Kobayashi Satoru
W+R
1977-01
Sugiuchi Masao
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
Sanno Hirotaka
Awaji Shuzo Hashimoto Utaro
Hashimoto Utaro
Kojima Takaho Shimamura Toshihiro
Shimamura Toshihiro
Rin Kaiho Rin Kaiho
Ito Makoto
Kosugi Kiyoshi Yamabe Toshiro
Yamabe Toshiro
Honda Kunihisa Kudo Norio
Kudo Norio
Okumura Hideo Kubouchi Shuchi
Kubouchi Shuchi
Iwamoto Kaoru Iwamoto Kaoru
W+R
1977-02-03
Takemiya Masaki
Iwata Tatsuaki Fujisawa Hosai
Fujisawa Hosai