Up Prev Next

34th Oza title 1986

Tournament

Kudo Norio (9p) Kudo Norio
B+R
1986-04-17
Kudo Norio
B+R
1986-06-19
Kudo Norio
B+R
1986-07-30
Rin Kaiho
W+R
1986-09-11
Kataoka Satoshi (8p)
Ishida Akira (9p) Ohira Shuzo
W+R
1986-05-01
Ohira Shuzo (9p)
Miyazawa Goro (7p) Miyazawa Goro
B+3.5
1986-04-24
Miyazawa Goro
B+2.5
1986-06-26
Kobayashi Koichi (Kisei)
Kori Toshio (7p) Ishida Yoshio
W+R
1986-03-27
Ishida Yoshio (9p)
Sekiyama Toshio (9p) Yamashiro Hiroshi
W+2.5
1986-04-24
Yamashiro Hiroshi
B+R
1986-05-22
Rin Kaiho
W+R
1986-08-21
Yamashiro Hiroshi (9p)
Fukui Masaaki (8p) Iwata Tatsuaki
W+R
1986-03-06
Iwata Tatsuaki (9p)
O Rissei (8p) Cho Chikun
W+3.5
1986-05-29
Rin Kaiho
W+R
1986-07-10
Cho Chikun (9p)
Kanda Ei (6p) Rin Kaiho
W+R
1986-05-22
Rin Kaiho (9p)

34th Oza Title

date black white result #mv sgf
1986-09-26 Rin Kaiho Kato Masao B+0.5 274 sgf
1986-10-16 Kato Masao Rin Kaiho B+R 209 sgf
1986-11-05 Rin Kaiho Kato Masao W+8.5 266 sgf
1986-11-17 Kato Masao Rin Kaiho B+6.5 222 sgf

Kato Masao won 3-1.